รัสเซีย : ชาติมหาอำนาจ
 
  

หมวด เนื้อหาทั้งหมด
    มอสโก
    เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
    โปรแกรมทัวร์
    ความรู้เกี่ยวกับสหพันธรัฐรัสเซีย
    สถานทูตไทย ในต่างประเทศ
    วลาดิเมียร์
    ซูซดาล
    ซากอร์ส
    แผนที่และเส้นทางการท่องเที่ยว
    เวลาและอุณหภูมิโลก
    ของฝากจารัสเซีย
    หนังสือเดินทาง ชนิดต่างๆ
    ที่สุดของรัสเซีย
    บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก
    รวมภาพ ในแต่ละทริป
    คุยกับ เว็บมาสเตอร์
    16 ซาร์แห่งราชวงศ์โรมานอฟ
    เที่ยวบินไปประเทศรัสเซีย
    Webcam
    การเดินทางสู่กรุงมอสโก
    ราชนิกุลรัสเซียที่ควรรู้จัก
    ไปรัสเซียต้องระวัง
    ภาษารัสเซีย ???????
    Golden Ring Cities
    Russian Clips
    ราชตระกูล จักรพงษ์
    Russian TV
    เอกอัครราชทูต
    การก่อการร้ายในรัสเซีย
    ไซบีเรีย
    รัสเซีย : สงครามต่างๆ
    พลซุ่มยิงของโซเวียต (รัสเซีย)
    มรดกโลกของ รัสเซีย
    มาเฟียรัสเซีย
    หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
    รักร่วมเพศ ในรัสเซีย
    คิง ไกเซอร์ ซาร์
    เขี้ยว เล็บ รัสเซีย
    อวกาศกับรัสเซีย
    12 ประเทศในเครือรัฐเอกราช
    วอดก้ารัสเซีย
    เขตปกครองของรัสเซีย
    เพชรรัสเซีย
    เสด็จเยือนรัสเซีย
    คาเวียร์
    เครื่องดนตรีรัสเซีย
    น้ำดื่ม (วาดะ)
    ศิลปินรัสเซีย
    Trans-siberian railway
    ze
    8
    

    

ภาพเว็บมาสเตอร์
เว็บมาสเตอร์ บ่น
ตามใจ ไปหลวงพระบาง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์นี้จะมีประโยชน์.. ไม่มากก็น้อย ขอบคุณครับ
 เนิ้อหานี้อยู่ในหมวด : รัสเซีย : สงครามต่างๆ
รัสเซีย : ชาติมหาอำนาจ
ในปลายคริสต์ศตวรรษ ที่ 17 รัสเซียเพิ่งเริ่มปฏิรูปประเทศให้เป็นแบบยุโรปตะวันตก โดยมีผู้นำคนสำคัญ คือ พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 แห่งราชวงศ์โรมานอฟ รัสเซียให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปด้านการทหาร ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลสองประการ คือ

ประการแรก รัสเซียถูกล้อมด้วยประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรปและเอเชีย ประการที่สอง รัส เซียมีความปรารถนาที่จะหาทางออกทางทะเล แต่ขณะนั้นตุรกีแห่งอาณาจักรออตโตมัน มีอำนาจอยู่ทางตอนใต้บริเวณทะเลดำ ส่วนทางเหนือสวีเดนครอบครองพื้นที่ออกสู่ทะเลบอลติก ทางด้านตะวันตกมีโปแลนด์ที่ตั้งขวางเส้นทางบกจากรัสเซียไปสู่ยุโรปตะวันตก

โอกาส ของรัสเซียเริ่มต้นด้วยการทำสงครามกับตุรกี เมื่อ ค.ศ. 1695 ในนามของสันนิบาตอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อครอบครองเมืองเอซอฟบริเวณปากแม่น้ำดอน ซึ่งเป็นเมืองออกสู่ทะเลดำ ครั้งแรกรัสเซียยึดเมืองนี้ไม่ได้ พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 จึงทรงปฏิรูปกองทัพ อย่างจริงจังโดยจ้างทหารจากยุโรปตะวันตกมาฝึกฝน ทำให้กองทัพรัสเซียมีความเข้มแข็งจนยึดเมืองเอซอฟได้ในปีถัดไป ชัยชนะเหนือตุรกีในครั้งนี้ทำให้พระเจ้าปีเตอร์ทรงตระหนักถึงความเจริญก้าว หน้าทางวิทยาการของชาวยุโรปตะวันตก พระองค์จึงโปรดให้ส่งเด็กหนุ่มชาวรัสเซียไปศึกษาที่ยุโรปและปรับปรุงประเทศ เป็นแบบยุโรปตะวันตก

พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 ทรงวางแผนทำสงครามกับสวีเดนเพื่อครอบครองดินแดนชายฝั่งบอลติก พระองค์จึงผูกมิตรกับโปแลนด์ ซึ่งเป็นศัตรูเก่าและเดนมาร์กที่มีความขัดแย้งกีบสวีเดนมาแต่เดิม ในที่สุดรัสเซียจึงทำสงครามกับสวีเดน ที่เรียกว่าสงครามแห่งภาคเหนือ ในระยะแรกสวีเดนได้เปรียบในสงคราม แต่ต่อมารัสเซียใช้วิธีเมื่อยึดดินแดนสวีเดนได้บางส่วนแล้วสร้างป้อมปราการ ขึ้นในปี 1703 เพื่อใช้เป็นที่บัญชาการรบ อย่างไรก็ตามขณะที่รัสเซียทำสงครามกับสวีเดน รัสเซียได้เสียเมืองเอซอฟคืนให้กับตุรกีซึ่งเป็นพันธมิตรของสวีเดน ส่วนสวีเดนทำสงครามกับรัสเซียต่อไปจนถึงปี 1721 สงครามจึงยุติลงโดยสวีเดนเสียดินแดนชายฝั่งทะเลบอลติกให้กับรัสเซีย ทำให้รัสเซียมีดินแดนติดทะเลบอลติกตามความใฝ่ฝัน และมีผลให้รัสเซียก้าวขึ้นมามีอิทธิพลในยุโรปโดยเข้าไปแทรกแซงการเมืองภายใน โปแลนด์ เช่น สนับสนุนชาวโปล์ ที่นิยมรัสเซียขึ้นเป็นกษัตริย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญก่อให้เกิดสงครามชิงราชสมบัติโปแลด์ระหว่าง ค.ศ. 1733-1735 โดยรัสเซียรบชนะฝรั่งเศส ทำให้รัสเซียสามารถสถาปนาชาวโปล์ผู้นิยมรัสเซียเป็นกษัตริย์ได้สำเร็จ นอกจากนี้รัสเซียยังขยายอิทธิพลเข้าไปในแคว้นเยอรมันทางตอนเหนือ ในฐานะมหาอำนาจในทะเลบอลติกแทนสวีเดนที่หมดอำนาจลง

ภายหลังรัชกาลพระ เจ้าปีเตอร์มหาราช จักรพรรดิรัสเซียองค์ต่อๆ มาไม่อาจสร้างเกียรติภูมิให้กับประเทศได้ดังแต่ก่อน เช่น การที่รัสเซียเข้าร่วมสงครามเจ็ดปีระหว่าง ค.ศ. 1756-1763 เพราะไม่ต้องการให้ปรัสเซียมีอำนาจและต้องการแย่งชิงดินแดนทางตะวันออกของ ปรัสเซีย รัสเซียจึงร่วมมือกับออสเตรียและฝรั่งเศสโจมตีปรัสเซียหลายครั้งแต่กองทัพ รัสเซียกลับเป็นฝ่ายแพ้ต้องล่าถอย แต่ภายหลัง ค.ศ. 1762 รัสเซียเปลี่ยนรัชกาลซึ่งจักรพรรดิรัสเซียองค์ใหม่ ทรงเป็นมิตรกับปรัสเซีย แต่ทรงเป็นศัตรูกับออสเตรียและฝรั่งเศส ผู้นำรัสเซียองค์ต่อมาไม่มีนโยบายทำสงครามกับปรัสเซีย แต่มุ่งปรับปรุงประเทศดังเช่น พระนางแคเธอรีนมหาราชที่ขึ้นครองราชย์ เมื่อ ค.ศ. 1762 ได้ทำการปฏิรูปการปกครอง กฎหมายและสังคม พระนางทรงปฏิรูปการศึกษาและจัดการสังคมสงเคราะห์ เช่น การศึกษาสตรี ตั้งโรงเลี้ยงเด็กกำพร้า ปฏิรูปเศรษฐกิจและการค้า การแพทย์ ส่วนนโยบายด้านการต่างประเทศ พระนางแคเธอรีนมหาราชปรารถนาที่จะผนวกโปแลนด์เข้าเป็นของรัสเซีย อีกทั้งยังพยายามแย่งชิงดินแดนบริเวณทะเลดำจากตุรกีเพื่อความเป็นชาติมหา อำนาจในยุโรป โดยพระนางได้ใช้ทั้งกำลังทหารเข้ายึดโปแลนด์ และใช้วิธีทางการทูตเจรจากับปรัสเซียกับออสเตรียเพื่อแบ่งโปแลนด์ ในที่สุดเมื่อ ค.ศ. 1772 ปรัสเซีย ออสเตรียและรัสเซียจึงได้ดินแดนบางส่วนของโปแลนด์ผนวกเข้ากับดินแดนของตน สำหรับรัสเซียนั้นได้ดินแดนบางส่วน เช่น ลิทัวเนียและดินแดนลุ่มน้ำดนีเปอร์ซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่พูดภาษารัสเซียและ นับถือคริสต์ศาสนานิกายกรีกออร์เธอร์ดอกซ์ ขณะนั้นชาวโปล์พยายามต่อต้านอำนาจรัสเซียแต่ไม่สำเร็จ เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงในยุโรปเนื่องจากการปฏิวัติใหญในฝรั่งเศส เมื่อ ค.ศ. 1789 ทำให้ออสเตรีย ปรัสเซียหันไปทำสงครามกับฝรั่งเศส โดยปล่อยให้รัสเซียส่งกองทัพบุกโปแลนด์และปราบปรามชาวโปล์ผู้รักชาติอย่าง รุนแรง เมื่อปี 1796 จากนั้นจึงร่วมกันแบ่งโปแลนด์โดยรัสเซียได้ดินแดนส่วนหนึ่ง ด้วยเหตุนี้จึงเห็นได้ว่านโยบายของพระนางแคเธอรีนมหาราชเกี่ยวกับโปแลนด์ ประสบความสำเร็จ แต่ยังเหลือดินแดนบริเวณทะเลดำเพียงด้านเดียว ที่รัสเซียต้องยึดครองให้ได้

วิธีการที่พระนางแคเธอรีนแย่งชิงดิน แดนบริเวณทะเลดำคือ การทำสงครามกับตุรกี โดยอ้างสาเหตุที่ตุรกีช่วยกลุ่มชาวโปล์ผู้รักชาติ ต่อสู้กับรัสเซีย ตั้งแต่ ค.ศ. 1771 สงครามระหว่างรัสเซียกับตุรกีในรัชกาลของพระนางจึงเริ่มต้นและยืดเยื้อมา เป็นเวลานาน ขณะเดียวกันรัสเซียได้ใช้วิธีทางการทูต เช่น เจรจาเป็นพันธมิตรกับออสเตรียเพื่อร่วมรบกับตุรกี ในที่สุดสงครามยุติลงในปี 1792 โดยตุรกีเป็นฝ่ายแพ้ต้องยอมรับว่าดินแดนไครเมียในบอลข่านเป็นของรัสเซีย และต้องยกดินแดนต่างๆ ในลุ่มน้ำดนีเปอร์ให้รัสเซีย

ผลงานของพระนางแค เธอรีนมหาราชทำให้รัสเซียบรรลุความปรารถนาที่มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช คือ ทำให้จักรวรรดิรัสเซียมีทางออกทางทะเลบอลติกและทะเลดำที่มีทางออกสู่ทะเล เมดิเตอร์เรเนียน ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 รัสเซียซึ่งเดิมเป็นเพียงชาติล้าหลังที่มีที่ตั้งอยู่ทางยุโรปตะวันออกได้ กลายเป็นประเทศมหาอำนาจแห่งหนึ่งในยุโรป
   ส่งหน้านี้ให้เพื่อน     ติดต่อเว็บมาสเตอร์    
01-05-2011 Views : 6949
หมวด รัสเซีย : สงครามต่างๆ : 39 หัวข้อ   
  01-05-2011
 • รัสเซีย : ชาติมหาอำนาจ
๏ปฟ

เธญเธญเธเนเธšเธšเธเธฅเนˆเธญเธ‡ เธญเธญเธเนเธšเธšเธ–เธธเธ‡ เธญเธญเธเนเธšเธšเธšเธฃเธฃเธˆเธธเธ เธฑเธ“เธ‘เนŒ
เธ—เธ™เธฒเธข เธ—เธ™เธฒเธขเธ„เธงเธฒเธก
เธญเธญเธเนเธšเธšเน‚เธฅเน‚เธเน‰ เน‚เธฅเน‚เธเน‰ logo logo design
เธฎเธนเธ›เนเธ•เน‰เธก เธชเธดเธก เธชเธดเธกเธญเธตเธชเธฒเธ™ เธซเธญเน„เธ•เธฃ เธฎเธนเธ›เนเธ•เน‰เธกเธญเธตเธชเธฒเธ™
เธฃเธฑเธšเธ—เธณ SEO, เธฃเธฑเธšเธ—เธณ Seo, seo, google, เธ›เธฑเนˆเธ™เน€เธงเน‡เธš
เธงเธฒเธ”เน€เธชเน‰เธ™ เธˆเธดเธ•เธฃเธเธฃเธฃเธก เธฅเธฒเธขเน„เธ—เธข เธชเธตเธ™เน‰เธณ35.172.230.21 = UNITED STATES    Saturday 13th July 2024  IP : 35.172.230.21   คนที่กำลังอ่าน      ส่งหน้านี้ให้เพื่อน     Bookmark and Share
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย

น่าสนใจก่อนไปรัสเซีย
- พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 มหาราช
- ค้นหาคำสาปแห่งราชวงศ์โรมานอฟ
- พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2
- ราชวงค์โรมานอฟ
- จักรพรรดินี แคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนรัสเซีย
- ความสัมพันธ์ไทย - รัสเซีย
อยากให้อ่าน
- กรุงมอสโก
- นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- เมืองเขตโกล์เด้นริง
- รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
- เมืองวลาดิเมียร์
- เมืองซากอร์ส
- ตุ๊กตาแม่ลูกดก
ชอบอ่านกันมาก
- สถาปัตยกรรมของรัสเซีย ที่เราควรรู้จัก
- ชิ้นส่วนอวัยวะเพศของรัสปูติน
- แฟเบร์เช่ (Faberge) งานศิลป์ สุดอลังการ
- รายพระนามสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งรัสเซีย
- จักรพรรดินีนาถแคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- Trans-Siberian Railway
- วิหารภายในพระราชวังเครมลิน
เรื่องน่ารู้
- ว้อดก้ารัสเซีย
- เพชรรัสเซีย
- รัสเซียนออร์โทดอกซ์ ที่กรุงเทพฯ
- ดู RT TV online (eng)
- ปีเตอร์ คาร์ล ฟาแบร์เช
- เชชเนีย
- ชาวเกย์ที่รัสเซีย
มิตรภาพสองแผ่นดิน
- สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน
- พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ
- พระพี่นางเสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระเทพ เสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระราชินี เสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าหญิงเสด็จเยือนรัสเซีย

เครือรัฐเอกราช 12 ประเทศ
รัสเซีย russia Russia อาร์เมเนีย (Armenia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อาร์เซอร์ไบจาน (Azerbaijan) พศ. 2536 รัสเซีย russia Russia เบลารุส (Belarus) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia จอร์เจีย (Georgia) พศ. 2536-2551 รัสเซีย russia Russia คาซัคสถาน (Kazakhstan) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia คีร์กิซสถาน (Kyrgyzstan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia มอลโดวา (Moldova) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia รัสเซีย (Russia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia ทาจิกิสถาน (Tajikistan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan) พศ. 2548 รัสเซีย russia Russia ยูเครน (Ukraine) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) พศ. 2534
   
รัสเซีย Russia
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
https://www.artnana.com