หนังสือเดินทาง ชนิดต่างๆ
 
  

หมวด เนื้อหาทั้งหมด
    มอสโก
    เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
    โปรแกรมทัวร์
    ความรู้เกี่ยวกับสหพันธรัฐรัสเซีย
    สถานทูตไทย ในต่างประเทศ
    วลาดิเมียร์
    ซูซดาล
    ซากอร์ส
    แผนที่และเส้นทางการท่องเที่ยว
    เวลาและอุณหภูมิโลก
    ของฝากจารัสเซีย
    หนังสือเดินทาง ชนิดต่างๆ
    ที่สุดของรัสเซีย
    บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก
    รวมภาพ ในแต่ละทริป
    คุยกับ เว็บมาสเตอร์
    16 ซาร์แห่งราชวงศ์โรมานอฟ
    เที่ยวบินไปประเทศรัสเซีย
    Webcam
    การเดินทางสู่กรุงมอสโก
    ราชนิกุลรัสเซียที่ควรรู้จัก
    ไปรัสเซียต้องระวัง
    ภาษารัสเซีย ???????
    Golden Ring Cities
    Russian Clips
    ราชตระกูล จักรพงษ์
    Russian TV
    เอกอัครราชทูต
    การก่อการร้ายในรัสเซีย
    ไซบีเรีย
    รัสเซีย : สงครามต่างๆ
    พลซุ่มยิงของโซเวียต (รัสเซีย)
    มรดกโลกของ รัสเซีย
    มาเฟียรัสเซีย
    หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
    รักร่วมเพศ ในรัสเซีย
    คิง ไกเซอร์ ซาร์
    เขี้ยว เล็บ รัสเซีย
    อวกาศกับรัสเซีย
    12 ประเทศในเครือรัฐเอกราช
    วอดก้ารัสเซีย
    เขตปกครองของรัสเซีย
    เพชรรัสเซีย
    เสด็จเยือนรัสเซีย
    คาเวียร์
    เครื่องดนตรีรัสเซีย
    น้ำดื่ม (วาดะ)
    ศิลปินรัสเซีย
    Trans-siberian railway
    ze
    8
    

    

ภาพเว็บมาสเตอร์
เว็บมาสเตอร์ บ่น
ตามใจ ไปหลวงพระบาง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์นี้จะมีประโยชน์.. ไม่มากก็น้อย ขอบคุณครับ
 

เนิ้อหานี้อยู่ในหมวด : หนังสือเดินทาง ชนิดต่างๆ
หนังสือเดินทางสำหรับคนไทยในต่างประเทศ

หนังสือเดินทางสำหรับคนไทยในต่างประเทศ

1. เมื่อท่านต้องการขอ/ขอต่ออายุหนังสือเดินทางในต่างประเทศ ท่านต้องเตรียม หลักฐานอะไรบ้าง

หลักฐานที่ใช้ในการออกหนังสือเดินทาง
 
1. บุคคลทั่วไป

1.1 หนังสือเดินทางฉบับเดิมหรือสำเนา
1.2 บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก


2. ผู้เยาว์ (ผู้ร้องที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์)
2.1 หนังสือเดินทางฉบับเดิม (ถ้ามี)
2.2 บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสูติบัตร
2.3 หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่ของบิดา/มารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครอง
2.4 บิดา/มารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองลงนามให้ความยินยอมด้านหลังคำร้อง
2.5 กรณีบิดา/มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองอยู่ในประเทศไทยสามารถลงนามให้ความยินยอมได้ที่กองหนังสือเดินทางกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ หากอยู่ในประเทศอื่น ให้ไปติดต่อทำหนังสือยินยอมได้ที่สถานทูต/สถานกงสุลในประเทศที่บิดามารดาพำนักอยู่


3. พระภิกษุ
3.1 หนังสือเดินทางฉบับเดิมหรือสำเนา
3.2 ใบสุทธิพระภิกษุสามเณร
3.3 หนังสืออนุมัติจาก ศ.ต.ภ. (ยกเว้นพระภิกษุที่บวชในต่างประเทศ)
3.4 เอกสารทะเบียนราษฎรที่มีเลขประตัวประชาชน 13 หลัก

เอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็นแต่ละกรณี
1. ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล
- กรณีใช้ชื่อ/ชื่อสกุลใหม่ที่ไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิมหรือรายการแก้ไขหนังสือเดินทางที่ปรากฏในหนังสือเดินทางฉบับเดิม
2. ใบสำคัญการสมรส
- สตรีที่สมรสแล้วขอเปลี่ยนชื่อสกุล
- มารดาที่มีชื่อสกุลไม่ตรงกับสูติบัตรของบุตร
3. ใบสำคัญการหย่า
- สตรีที่ใช้ชื่อสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิมเนื่องจากหย่า
4. บันทึกการหย่า
- ใช้ประกอบการแสดงอำนาจในการปกครองบุตร
5. หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร
- กรณีผู้เยาว์ใช้ชื่อสกุลของบิดา โดยที่บิดา/มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส
6. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา/มารดา
- ผู้เยาว์ที่บิดา/มารดาเป็นคนต่างด้าว

2. หากท่านอาศัยอยู่ห่างไกลสถานทูต/สถานกงสุล ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปขอ/ ขอต่ออายุหนังสือเดินทางด้วยตนเองจะสามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้หรือไม่

การยื่นคำร้อง ผุ้ร้อง ต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (ถ่ายภาพใบหน้าและลายพิมพ์ นิ้วมือ)

3. ได้ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางผ่านสอท/สกญแล้ว มีความจำเป็นต้องการใช้หนังสือเดินทางด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางฉบับใหม่ได้ ควรทำอย่างไร

ท่านสามารถติดต่อขอให้สอท./สกญ.ออกหนังสือเดินทางชั่วคราวมีอายุ 1 ปีให้ใช้ชั่วคราว (ค่าธรรมเนียม 200 บาท) แล้วนำกลับไปยกเลิก เมื่อได้รับหนังสือเดินทางฉบับใหม่

4. ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศ เอกสารที่ควรนำไปด้วย

4.1ถ่ายเอกสารหน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคลแยกเก็บไว้ต่างหากจากเล่มหนังสือ เดินทาง
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่
4.3 ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตสถานกงสุลของประเทศที่คาดว่าจะเดินทางไป

5. ข้อมูลสำหรับผู้ใช้บริการหนังสือเดินทางในต่างประเทศ
  
          สตรีไทยที่ให้กำเนิดบุตรในต่างประเทศ  ขอให้แจ้งการเกิดและขอสูติบัตรให้แก่บุตร ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทย  ทั้งนี้  เพื่อให้มีเอกสารแสดงตัวว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยตามกฎหมาย

   ส่งหน้านี้ให้เพื่อน     ติดต่อเว็บมาสเตอร์    
12-03-2006 Views : 17953
หมวด หนังสือเดินทาง ชนิดต่างๆ : 3 หัวข้อ   
  12-03-2006
 • หนังสือเดินทางสำหรับคนไทยในต่างประเทศ
๏ปฟ

เธญเธญเธเนเธšเธšเธเธฅเนˆเธญเธ‡ เธญเธญเธเนเธšเธšเธ–เธธเธ‡ เธญเธญเธเนเธšเธšเธšเธฃเธฃเธˆเธธเธ เธฑเธ“เธ‘เนŒ
เธ—เธ™เธฒเธข เธ—เธ™เธฒเธขเธ„เธงเธฒเธก
เธญเธญเธเนเธšเธšเน‚เธฅเน‚เธเน‰ เน‚เธฅเน‚เธเน‰ logo logo design
เธฎเธนเธ›เนเธ•เน‰เธก เธชเธดเธก เธชเธดเธกเธญเธตเธชเธฒเธ™ เธซเธญเน„เธ•เธฃ เธฎเธนเธ›เนเธ•เน‰เธกเธญเธตเธชเธฒเธ™
เธฃเธฑเธšเธ—เธณ SEO, เธฃเธฑเธšเธ—เธณ Seo, seo, google, เธ›เธฑเนˆเธ™เน€เธงเน‡เธš
เธงเธฒเธ”เน€เธชเน‰เธ™ เธˆเธดเธ•เธฃเธเธฃเธฃเธก เธฅเธฒเธขเน„เธ—เธข เธชเธตเธ™เน‰เธณ3.233.232.160 = UNITED STATES    Saturday 20th July 2024  IP : 3.233.232.160   คนที่กำลังอ่าน      ส่งหน้านี้ให้เพื่อน     Bookmark and Share
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย

น่าสนใจก่อนไปรัสเซีย
- พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 มหาราช
- ค้นหาคำสาปแห่งราชวงศ์โรมานอฟ
- พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2
- ราชวงค์โรมานอฟ
- จักรพรรดินี แคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนรัสเซีย
- ความสัมพันธ์ไทย - รัสเซีย
อยากให้อ่าน
- กรุงมอสโก
- นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- เมืองเขตโกล์เด้นริง
- รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
- เมืองวลาดิเมียร์
- เมืองซากอร์ส
- ตุ๊กตาแม่ลูกดก
ชอบอ่านกันมาก
- สถาปัตยกรรมของรัสเซีย ที่เราควรรู้จัก
- ชิ้นส่วนอวัยวะเพศของรัสปูติน
- แฟเบร์เช่ (Faberge) งานศิลป์ สุดอลังการ
- รายพระนามสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งรัสเซีย
- จักรพรรดินีนาถแคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- Trans-Siberian Railway
- วิหารภายในพระราชวังเครมลิน
เรื่องน่ารู้
- ว้อดก้ารัสเซีย
- เพชรรัสเซีย
- รัสเซียนออร์โทดอกซ์ ที่กรุงเทพฯ
- ดู RT TV online (eng)
- ปีเตอร์ คาร์ล ฟาแบร์เช
- เชชเนีย
- ชาวเกย์ที่รัสเซีย
มิตรภาพสองแผ่นดิน
- สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน
- พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ
- พระพี่นางเสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระเทพ เสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระราชินี เสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าหญิงเสด็จเยือนรัสเซีย

เครือรัฐเอกราช 12 ประเทศ
รัสเซีย russia Russia อาร์เมเนีย (Armenia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อาร์เซอร์ไบจาน (Azerbaijan) พศ. 2536 รัสเซีย russia Russia เบลารุส (Belarus) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia จอร์เจีย (Georgia) พศ. 2536-2551 รัสเซีย russia Russia คาซัคสถาน (Kazakhstan) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia คีร์กิซสถาน (Kyrgyzstan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia มอลโดวา (Moldova) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia รัสเซีย (Russia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia ทาจิกิสถาน (Tajikistan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan) พศ. 2548 รัสเซีย russia Russia ยูเครน (Ukraine) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) พศ. 2534
   
รัสเซีย Russia
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
https://www.artnana.com