ข่าวรัสเซีย
 

  หน้าแรกข่าว      อ่านข่าวทั้งหมด
 

ไกด์ภาษารัสเซียร้องถูกรัสเซียแย่งอาชีพ

หมวดข่าว : Russian Tourist in Thailand News      โพสต์เมื่อ : พุธ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553

ผู้ประกอบการ-ไกด์ภาษารัสเซียร้องถูกรัสเซียแย่งอาชีพ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -ผู้ประกอบการทัวร์ -ไกด์ภาษารัสเซียร้องถูกไกด์เถื่อนต่างชาติแย่งงานทั้งเคาเตอร์ขายทัวร์เอง นายสุขเดช รัตนบุรี ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการบริษัททัวร์นำเที่ยว และไกด์ภาษารัสเซีย กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการทัวร์ซึ่งขายทัวร์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย และไกด์รัสเซีย กำลังได้รับความเดือดร้อนจากชาวรัสเซียที่แฝงตัวเข้ามาในคราบนักท่องเที่ยวและเข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย ทั้งในเรื่องของไกด์เถื่อนและเปิดเคาเตอร์ทัวร์ ร่วมทั้งให้บริการรับส่ง พาลูกค้าเที่ยวทั้งภายในจังหวัดภูเก็ตและนอกเกาะภูเก็ต ซึ่งเป็นการแย่งอาชีพของของคนไทย และสร้างความเดือดร้อนให้กับเคาเตอร์ทัวร์ของคนไทย
       รวมทั้งไกด์คนไทย ซึ่งอาชีพไกด์เป็นอาชีพสงวนของคนไทยตาม พ.ร.บ.มัคคุเทศก์ แต่ปัจจุบันนี้คนรัสเซียเข้ามาทำอาชีพที่เป็นอาชีพสงวนของคนไทยโดยมีเจ้าหน้าที่บางส่วนเข้าไปช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ให้แก่ชาวรัสเซียให้สามารถประกอบอาชีพต้องห้ามตามกฎหมายได้ ซึ่งสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากแก่ประเทศชาติ
       
       ดังนั้น เพื่อเป็นการปฎิบัติตามกฎหมายและดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพฤติกรรมและดำเนินการจับกุมในส่วนของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำอาชีพไกด์แทนคนไทย รวมทั้งสั่งปิดเคาเตอร์ทัวร์ของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำมาหากินโดยแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยว ให้ตรวจสอบชาวรัสเซียที่มาขายทัวร์ว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องหรือไม่ ทำไมถึงทำได้
       โดยให้เวลาทางจังหวัดดำเนินการตรวจสอบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมภายใน 7 วัน ซึ่งการเรียกร้องปัญหาต่างๆนั้นทางผู้ประกอบการได้เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับทางจังหวัดมาแล้ว เนื่องจากตอนนี้ผู้ประกอบการและไกด์ได้รับความเดือดร้อนจากไกด์เถื่อนรัสเซีย และผู้ประกอบการเคาเตอร์ทัวร์เถื่อนเป็นอย่างมาก จึงอยากให้มีการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด


ไกด์เถื่อนรัสเซีย.......ปัญหาที่รอแก้ไข

การเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้ส่งผลดีกับอุตสาหกรรมบริการในหลายสาขาอาชีพให้มีการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว ซึ่งรวมถึงอาชีพมัคคุเทศก์ หรือไกด์ ต้องยอมรับว่า การขยายธุรกิจต่างๆ บางครั้งต้องอาศัยเงินลงทุนจากต่างชาติด้วย ประกอบกับไทยเป็นประเทศเสรี จึงไม่แปลกที่เกือบทุกธุรกิจที่กล่าวมาจะมีหุ้นส่วนเป็นชาวต่างชาติ บางรายก็อาจหาชื่อคนไทยมาประดับบังหน้าไว้สำหรับการจดทะเบียนบริษัท แต่แท้ที่จริงแล้วอาจเป็นเงินทุนของต่างชาติทั้งหมดก็ได้ ซึ่งกลุ่มนี้เราจะเรียกว่า นอมินี แต่ไกด์ หรือมัคคุเทศก์ ถือเป็นอาชีพสงวน ตามหลักสากลของนานาประเทศทั่วโลก ขณะที่ประเทศไทยเอง ได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522

แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่า มีชาวต่างชาติลักลอบเข้ามาเป็นไกด์เถื่อนในไทยมากกว่า 50% ของจำนวนไกด์ทั้งหมดที่มีใบอนุญาต โดยคนกลุ่มนี้ ถือเพียงพาสปอร์ตนักท่องเที่ยว หรือ ใบอนุญาตทำงาน(เวิร์คเพอร์มิท) ซึ่งไม่สามารถทำอาชีพไกด์ได้ ซึ่งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถแก้ไขให้เบาบางลงได้ โดยเฉพาะตลาดที่มีนักท่องเที่ยวเติบโตสูงอย่างรัสเซีย

นายพงศ์พันธุ์ จันทร์สุกรี เลขาธิการ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ กล่าวว่า ปัจจุบัน มีไกด์ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กว่า 3 หมื่นคนทั่วประเทศ ส่วนบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนถูกกฎหมาย จะมีอยู่ประมาณ 5 พันบริษัท ในที่นี้ 1 ใน 4 เป็นบริษัทที่ชาวรัสเซียเป็นเจ้าของ หรือที่เรียกว่า นอมินี บริษัทเหล่านี้ ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในสัดส่วนมากถึง 70%

การเปิดประเทศของสหพันธรัฐรัสเซีย และการแตกรัฐอิสระรู้จักกันในนามกลุ่ม ซี.ไอ.เอส. เกิดการติดต่อค้าขาย ทำธุรกิจ และการทูตกับนานาประเทศ โดยในปี 2536 สหพันธรัฐรัสเซีย อนุญาตให้ประชาชนในประเทศสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศได้ ด้วยอากาศที่หนาวเย็นของรัสเซีย การเดินทางท่องเที่ยวของเขาจะมองหาประเทศที่มีอากาศอบอุ่น

ไทยถือเป็นประเทศลำดับต้นๆที่ชาวรัสเซียชื่นชอบที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว ด้วยเหตุผลหลายประการ ทั้งเรื่องความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ป่าเขา ทะเล น้ำตก อารยธรรม สภาพอากาศที่อบอุ่น ความเป็นมิตรของคนไทย และที่สำคัญที่สุดคือ ค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง เป็นผลให้ ตลาดนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อปี 2550 มีนักท่องเที่ยวจากรัสเซียเดินทางเข้าประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 277,503 คน เติบโตจากปีก่อนหน้าถึง 47.88% และปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายสำหรับตลาดนี้ว่า จะเติบโตอีกไม่น้อยกว่า 10-15% แหล่งท่องเที่ยว ที่ชาวรัสเซียชื่นชอบมากที่สุด คือ พัทยา มีชาวรัสเซียมาท่องเที่ยวมากอันดับ 1 ของพัทยา หรือมีจำนวนเกือบ 2 แสนคนต่อปี หาก 70% ของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ที่เข้ามาประเทศไทย ใช้บริการบริษัทนอมินีเหล่านั้นจริง นั่นหมายถึงเงินตราที่รั่วไหลออกนอกประเทศอย่างแน่นอน

นางจงกล บุญจันทร์ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ให้ข้อมูลว่า บริษัททัวร์ที่เจ้าของเป็นชาวรัสเซีย จะเริ่มกระบวนตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การขายทัวร์ตั้งแต่ประเทศรัสเซีย ตั้งราคาที่ถูกตัดหน้าคู่แข่งขัน เป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนจริง หรือที่เราเรียกกันว่า ทัวร์ศูนย์เหรียญ เมื่อนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่ซื้อทัวร์ประเภทนี้เข้ามา ก็จะถูกหว่านล้อมให้ซื้อออฟชั่น หรือทัวร์เสริม ที่ราคาแพงเกินจริง เช่น ร้านจิวเวอรี่ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกหรือการชมการแสดงต่างๆ

ภาพของชาวต่างชาติที่นั่งรวมกลุ่มตามล็อบบี้โรงแรม ในเมืองพัทยา เป็นภาพที่ชินตาแก่ผู้พบเห็น ซึ่งแท้จริงแล้ว เป็นการนำเสนอขายทัวร์ของไกด์เถื่อน ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย โดยไกด์เถื่อนชาวรัสเซียเหล่านี้ จะมีแฟ้ม ที่เป็นข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมโปรแกรมทัวร์ และราคาขาย ซึ่งจะมีทั้งทัวร์เที่ยวเกาะ ทัวร์ชมสถานที่ต่างๆ

โดยช่วงประมาณบ่ายถึงเย็น ถือเป็นเวลาดีๆ ที่คนกลุ่มนี้ ใช้นัดพบกับลูกค้า เพราะช่วงเช้าเป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวและไกด์ตระเวนเที่ยวในที่ต่างๆ ที่ซื้อทัวร์ไว้ ช่วงบ่ายจะกลับมาพักผ่อนที่โรงแรม ไกด์ก็ว่าง และใช้เวลานี้เองนัดลูกค้า เพื่อขายโปรแกรมทัวร์ให้ในวันถัดไป ซึ่งได้รายชื่อและที่พักมาจากบริษัทนำเที่ยวซึ่งก็เป็นของชาวรัสเซียเช่นกัน เพื่อความคล่องตัวพาหนะที่ใช้จะเป็นรถจักรยานยนต์ เพื่อสามารถขับขี่ไปหาลูกค้าได้รวดเร็ว และไปได้หลายๆโรงแรม

ไกด์คนไทย ภาษารัสเซีย คนหนึ่ง กล่าวว่า ราคาทัวร์ที่ขายให้นักท่องเที่ยว มีอัตราที่แพงกว่า ทัวร์ที่ซื้อกับบริษัทคนไทย แต่เมื่อมีคนชาติเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน มานำเสนอขายสินค้าให้เขา ก็ซื้อไว้ ภาพไกด์รัสเซีย นั่งเจรจาขายทัวร์ตามล็อบบี้โรงแรมกันอย่างโจ๋งครึ้มจึงชินตาต่อผู้พบเห็น พนักงานโรงแรมก็เห็น เจ้าหน้าบ้านเมืองก็เห็น แต่คนกลุ่มนี้ก็ไม่มีความเกรงกลัว


ผู้ประกอบการ-ไกด์ภาษารัสเซียร้องถูกรัสเซียแย่งอาชีพ

นายสุขเดช รัตนบุรี ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการบริษัททัวร์นำเที่ยว และไกด์ภาษารัสเซีย กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการทัวร์ซึ่งขายทัวร์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย และไกด์รัสเซีย กำลังได้รับความเดือดร้อนจากชาวรัสเซียที่แฝงตัวเข้ามาในคราบนักท่องเที่ยวและเข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย ทั้งในเรื่องของไกด์เถื่อนและเปิดเคาเตอร์ทัวร์ ร่วมทั้งให้บริการรับส่ง พาลูกค้าเที่ยวทั้งภายในจังหวัดภูเก็ตและนอกเกาะภูเก็ต ซึ่งเป็นการแย่งอาชีพของของคนไทย และสร้างความเดือดร้อนให้กับเคาเตอร์ทัวร์ของคนไทย

รวมทั้งไกด์คนไทย ซึ่งอาชีพไกด์เป็นอาชีพสงวนของคนไทยตาม พ.ร.บ.มัคคุเทศก์ แต่ปัจจุบันนี้คนรัสเซียเข้ามาทำอาชีพที่เป็นอาชีพสงวนของคนไทยโดยมีเจ้าหน้าที่บางส่วนเข้าไปช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ให้แก่ชาวรัสเซียให้สามารถประกอบอาชีพต้องห้ามตามกฎหมายได้ ซึ่งสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากแก่ประเทศชาติ

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฎิบัติตามกฎหมายและดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพฤติกรรมและดำเนินการจับกุมในส่วนของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำอาชีพไกด์แทนคนไทย รวมทั้งสั่งปิดเคาเตอร์ทัวร์ของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำมาหากินโดยแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยว ให้ตรวจสอบชาวรัสเซียที่มาขายทัวร์ว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องหรือไม่ ทำไมถึงทำได้

โดยให้เวลาทางจังหวัดดำเนินการตรวจสอบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมภายใน 7 วัน ซึ่งการเรียกร้องปัญหาต่างๆนั้นทางผู้ประกอบการได้เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับทางจังหวัดมาแล้ว เนื่องจากตอนนี้ผู้ประกอบการและไกด์ได้รับความเดือดร้อนจากไกด์เถื่อนรัสเซีย และผู้ประกอบการเคาเตอร์ทัวร์เถื่อนเป็นอย่างมาก จึงอยากให้มีการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด


ไกด์ภาษารัสเซียคนไทยร้องถูกไกด์เถื่อนแดนหมีขาวแย่งอาชีพ

วันนี้ (23 ก.ค. 2551 ) นายภิรมณ์ บุญมี ประธานชมรมมัคคุเทศก์อาชีพภาษารัสเซีย กล่าวถึงปัญหาความเดือดร้อนของมัคคุเทศก์อาชีพภาษารัสเซีย ที่ถูกมัคคุเทศก์ต่างชาติเถื่อนชาวรัสเซียเข้ามาทำงานแย่งอาชีพไกด์คนไทย ว่า ปัจจุบันนี้มีคนรัสเซียจำนวนมาก ที่แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาทำงานเป็นมัคคุเทศก์เถื่อนในเมืองไทย และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะภูเก็ตมีจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาประกอบอาชีพไกด์เถื่อนเพิ่มขึ้น

ทำให้ขณะนี้มัคคุเทศก์อาชีพภาษารัสเซีย ต้องตกงานมากกว่า 80% จากจำนวนมัคคุเทศก์ที่มีอยู่กว่า 60 คน และในอนาคตถ้ายังไม่มีการแก้ไขปัญหา เชื่อว่ามัคคุเทศก์คนไทยภาษารัสเซียจะตกงานทั้งหมดแน่นอน

กลุ่มมัคคุเทศก์อาชีพภาษารัสเซีย อยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเรื่องของการออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนรัสเซีย ที่เข้ามาประกอบอาชีพในภูเก็ต เนื่องจากคนเหล่านี้จะเข้ามาประกอบอาชีพเป็นไกด์เถื่อน ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทย และอาชีพนี้เป็นอาชีพสงวนของคนไทย

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 25 ก.ค. 2551 นี้ ทางมัคคุเทศก์จะเดินทางไปยื่นหนังสือเรียกร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ตรวจสอบบุคคลชาวรัสเซีย ที่เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าทำงานตามที่ได้รับใบอนุญาตจริงหรือไม่

นายภิรมณ์ กล่าวต่อไปว่า ปกตินักท่องเที่ยวชาวรัสเซียจะซื้อตั๋วเครื่องบิน และจองห้องพักมาจากเมืองนอก ส่วนทัวร์จะมาซื้อที่เมืองไทย แต่เดิมบริษัททัวร์ที่รัสเซียจะมีหน้าที่หานักท่องเที่ยวที่ต่างประเทศ และส่งมาให้บริษัททัวร์ที่เมืองไทยและไกด์ไทย ในการดูแลนักท่องเที่ยว ทำให้รายได้ตกที่คนไทย

ปัจจุบันบริษัททัวร์รัสเซียได้เข้ามาเปิดบริษัทในประเทศไทย โดยใช้คนไทยถือหุ้นลม และนำคนรัสเซียมาขายทัวร์ ทำหน้าที่ไกด์เถื่อน ทำให้คนไทยไม่สามารถดำเนินกิจการได้ ทำให้รายได้ตกไปอยู่ในมือของนักลงทุนรัสเซียทั้งหมด ส่งผลให้บริษัททัวร์และไกด์ไทยได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

นอกจากนั้น ปัจจุบันนี้มีนักลงทุนจากรัสเซีย มีการขยายธุรกิจอีกหลายด้านบนเกาะภูเก็ต เช่นบริษัทดำน้ำ สปีตโบ๊ต ร้านอาหาร และอื่นๆ เชื่อว่า จะมีการนำคนรัสเซียเข้ามาทำงานอีกจำนวนมาก โดยจะอ้างว่าคนไทยที่พูดรัสเซียได้น้อยมีไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องนำเข้าไกด์จากรัสเซีย

ทั้งนี้ เชื่อว่า การเข้ามาของไกด์เถื่อนจะสร้างปัญหาให้กับคนภูเก็ต และประเทศไทยอีกมาก เพราะไกด์รัสเซียมักจะให้ข้อมูลในแง่ลบกับคนไทย และไกด์ไทย เช่น ข่มขู่ลูกทั่วว่าไกด์ไทยพูดภาษารัสเซียไม่ได้ คนไทยขี้โกง ขี้ขโมย และอื่นๆ อีกมาก ซึ่งจริงๆ แล้วมัคคุเทศก์ภาษารัสเซีย ที่มีอยู่นั้นคิดว่ามีเพียงพอต่อความต้องการแล้ว และยังมีมัคคุเทศก์ภาษารัสเซียจากพัทยาเข้ามาเสริม โดยปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากรัสเซียเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต ประมาณ 50,000 คน และปีนี้เชื่อว่าจะมีเพิ่มขึ้นจำนวนมาก


ไกด์คนไทยภาษารัสเซียร้อง กมธ.ทท.วุฒิฯ ถูกไกด์เถื่อนรัสเซียกว่า 400 คนแย่งอาชีพ

วันนี้ (18 มิ.ย. 2551) ที่บริเวณศาลากลางหลังใหม่จังหวัดภูเก็ต ตัวแทนมัคคุเทศก์ไทยภาษารัสเซีย ประมาณ 20 คน เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นางธันยรัตน์ อัจฉริยะฉาย ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ซึ่งเดินทางมารับทราบปัญหาทางด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดอันดามัน ภูเก็ต พังงา และกระบี่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบมัคคุเทศก์ต่างชาติเถื่อนชาวรัสเซียเข้ามาทำงานแย่งอาชีพไกด์คนไทย

โดยตัวแทนมัคคุเทศก์ไทยภาษารัสเซีย กล่าวว่า ปัจจุบันนี้มีคนรัสเซียจำนวนมากที่แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาทำงานเป็นมัคคุเทศก์เถื่อนในเมืองไทยและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะภูเก็ตมีมากกว่า 400 คนแล้ว ซึ่งปกตินักท่องเที่ยวชาวรัสเซียจะซื้อตั๋วเครื่องบินและจองห้องพักจากเมืองนอก

ส่วนทัวร์จะมาซื้อที่เมืองไทยแต่เดิมบริษัททัวร์ที่รัสเซียจะมีหน้าที่หานักท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและส่งมาให้บริษัททัวร์ที่เมืองไทย และไกด์ไทยในการดูแลนักท่องเที่ยว ทำให้รายได้ตกที่คนไทย

แต่ปัจจุบัน บริษัททัวร์รัสเซียได้เข้ามาเปิดบริษัทในประเทศไทย โดยใช้คนไทยถือหุ้นลมและนำคนรัสเซียมาขายทัวร์ ทำหน้าที่ไกด์เถื่อน ทำให้คนไทยไม่สามารถดำเนินกิจการได้ ทำให้รายได้ตกไปอยู่ในมือของนักลงทุนรัสเซียทั้งหมด ส่งผลให้บริษัททัวร์และไกด์ไทยได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

นอกจากนั้น ปัจจุบันนี้มีนักลงทุนจากรัสเซียมีการขยายธุรกิจอีกหลายด้านบนเกาะภูเก็ต เช่น บริษัทดำน้ำ สปีตโบต ร้านอาหาร และอื่นๆ เชื่อว่าจะมีการนำคนรัสเซียเข้ามาทำงานอีกจำนวนมาก

โดยจะอ้างว่าคนไทยที่พูดรัสเซียได้น้อยมีไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องนำเข้าไกด์จากรัสเซีย เชื่อว่าการเข้ามาของไกด์เถื่อนจะสร้างปัญหาให้กับคนภูเก็ตและประเทศไทยอีกมาก เพราะไกด์รัสเซียมักจะให้ข้อมูลในแง่ลบกับคนไทย และไกด์ไทย เช่น ข่มขู่ลูกทั่วว่าไกด์ไทยพูดภาษารัสเซียไม่ได้ คนไทยขี้โกง ขี้ขโมย และอื่นๆ อีกมาก

ทางตัวแทนมัคคุเทศจึงเดินทางมายื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวในครั้งนี้เพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมัคคุเทศก์ภาษารัสเซีย ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 100 คน ที่ต้องตกงาน

นางธันยรัตน์ กล่าวภายหลังรับหนังสือว่าจะร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้


ผู้ว่าฯภูเก็ตยันใช้กฎหมายจัดการไกด์เถื่อนต่างชาติ พร้อมพัฒนาศักยภาพไกด์ไทยให้มีเพียงพอต่อความต้องการ

นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาไกด์เถื่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะไกด์เถื่อนรัสเซียที่เริ่มเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมากขึ้น ภายหลังรับทราบปัญหาของกลุ่มมัคคุเทศก์ภาษารัสเซีย ว่าชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทย การดำเนินการกับคนต่างชาติที่เข้ามาประกอบอาชีพเป็นไกด์เถื่อนนั้นจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินการขั้นเด็ดขาด มีการพบเห็นที่ไหนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจับกุมทันที ซึ่งในส่วนของชาวรัสเซียเข้ามาแย่งอาชีพคนไทย และทำหน้าที่เป็นไกด์เถื่อนนั้นเกิดขึ้นเช่นเดียวกับไกด์เถื่อนเกาหลีที่เกิดก่อนหน้านี้ ซึ่งปัจจุบันทราบว่าไกด์เถื่อนรัสเซียเข้ามาแย่งงานคนไทยมากขึ้น ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย โดยกฎหมายใหม่ที่ออกมานั้นมีการกำหนดโทษที่รุนแรง

แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของไกด์คนไทยเองก็จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพตัวเอง และสร้างไกด์ภาษารัสเซียให้มีจำนวนมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวแล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมาก รวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากรัสเซียด้วยที่เดินทางท่องเที่ยวในภูเก็ตมากติด 1 ใน 5 ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจำนวนมาก เพราะฉะนั้นจะต้องพัฒนาศักยภาพไกด์ให้เพียงพอต่อความต้องการ

นายนิรันดร์ กล่าวต่อไปว่า ต่อจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเรียกผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว บริษัทนำเที่ยว ผู้ประกอบการมัคคุเทศก์ มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่ออกมาโดยเฉพาะในเรื่องของไกด์เถื่อน และซิสติ้งไกด์ ซึ่งต่อไปนี้จะต้องมีการดำเนินการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งไม่ใช่เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับมัคคุเทศก์เท่านั้น แต่จะรวมไปถึงกฎหมายการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงาน กฎหมายสรรพากร ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมาบูรณาการกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับมัคคุเทศก์ที่มีคนต่างชาติเข้ามาแย่งอาชีพนั้นจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา เพราะต่อไปปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดเฉพาะไกด์ภาษาเกาหลี ภาษารัสเซียแต่จะกระจายไปยังภาษาอื่นๆด้วยเข้าชม : 14843


5 อันดับล่าสุดในหมวด Russian Tourist in Thailand News
     พบร่างหนุ่มรัสเซีย ริมชายหาดเกาะล้าน
     อียูฉะ! รัสเซีย
     รวบแก๊งมาเฟียต่างชาติ กรรโชกทรัพย์ นักธุรกิจเมืองน้ำหอม
     แหม่มรัสเซียจมน้ำทะเลจอมเทียนดับ
     ผลสำรวจเผยชาวอเมริกันหวั่นภัย ISIS มากกว่า   Photo Galleries :
     
๏ปฟ

เธญเธญเธเนเธšเธšเธเธฅเนˆเธญเธ‡ เธญเธญเธเนเธšเธšเธ–เธธเธ‡ เธญเธญเธเนเธšเธšเธšเธฃเธฃเธˆเธธเธ เธฑเธ“เธ‘เนŒ
เธ—เธ™เธฒเธข เธ—เธ™เธฒเธขเธ„เธงเธฒเธก
เธญเธญเธเนเธšเธšเน‚เธฅเน‚เธเน‰ เน‚เธฅเน‚เธเน‰ logo logo design
เธฎเธนเธ›เนเธ•เน‰เธก เธชเธดเธก เธชเธดเธกเธญเธตเธชเธฒเธ™ เธซเธญเน„เธ•เธฃ เธฎเธนเธ›เนเธ•เน‰เธกเธญเธตเธชเธฒเธ™
เธฃเธฑเธšเธ—เธณ SEO, เธฃเธฑเธšเธ—เธณ Seo, seo, google, เธ›เธฑเนˆเธ™เน€เธงเน‡เธš
เธงเธฒเธ”เน€เธชเน‰เธ™ เธˆเธดเธ•เธฃเธเธฃเธฃเธก เธฅเธฒเธขเน„เธ—เธข เธชเธตเธ™เน‰เธณ

 
3.238.116.201 = UNITED STATES    Friday 19th July 2024  IP : 3.238.116.201   คนที่กำลังอ่าน      ส่งหน้านี้ให้เพื่อน     Bookmark and Share
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย

                         
น่าสนใจก่อนไปรัสเซีย
- พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 มหาราช
- ค้นหาคำสาปแห่งราชวงศ์โรมานอฟ
- พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2
- ราชวงค์โรมานอฟ
- จักรพรรดินี แคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนรัสเซีย
- ความสัมพันธ์ไทย - รัสเซีย
อยากให้อ่าน
- กรุงมอสโก
- นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- เมืองเขตโกล์เด้นริง
- รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
- เมืองวลาดิเมียร์
- เมืองซากอร์ส
- ตุ๊กตาแม่ลูกดก
ชอบอ่านกันมาก
- สถาปัตยกรรมของรัสเซีย ที่เราควรรู้จัก
- ชิ้นส่วนอวัยวะเพศของรัสปูติน
- แฟเบร์เช่ (Faberge) งานศิลป์ สุดอลังการ
- รายพระนามสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งรัสเซีย
- จักรพรรดินีนาถแคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- Trans-Siberian Railway
- วิหารภายในพระราชวังเครมลิน
เรื่องน่ารู้
- ว้อดก้ารัสเซีย
- เพชรรัสเซีย
- รัสเซียนออร์โทดอกซ์ ที่กรุงเทพฯ
- ดู RT TV online (eng)
- ปีเตอร์ คาร์ล ฟาแบร์เช
- เชชเนีย
- ชาวเกย์ที่รัสเซีย
มิตรภาพสองแผ่นดิน
- สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน
- พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ
- พระพี่นางเสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระเทพ เสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระราชินี เสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าหญิงเสด็จเยือนรัสเซีย

เครือรัฐเอกราช 12 ประเทศ
รัสเซีย russia Russia อาร์เมเนีย (Armenia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อาร์เซอร์ไบจาน (Azerbaijan) พศ. 2536 รัสเซีย russia Russia เบลารุส (Belarus) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia จอร์เจีย (Georgia) พศ. 2536-2551 รัสเซีย russia Russia คาซัคสถาน (Kazakhstan) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia คีร์กิซสถาน (Kyrgyzstan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia มอลโดวา (Moldova) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia รัสเซีย (Russia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia ทาจิกิสถาน (Tajikistan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan) พศ. 2548 รัสเซีย russia Russia ยูเครน (Ukraine) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) พศ. 2534
   
รัสเซีย Russia
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
https://www.artnana.com