เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan)
 
  

หมวด เนื้อหาทั้งหมด
    มอสโก
    เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
    โปรแกรมทัวร์
    ความรู้เกี่ยวกับสหพันธรัฐรัสเซีย
    สถานทูตไทย ในต่างประเทศ
    วลาดิเมียร์
    ซูซดาล
    ซากอร์ส
    แผนที่และเส้นทางการท่องเที่ยว
    เวลาและอุณหภูมิโลก
    ของฝากจารัสเซีย
    หนังสือเดินทาง ชนิดต่างๆ
    ที่สุดของรัสเซีย
    บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก
    รวมภาพ ในแต่ละทริป
    คุยกับ เว็บมาสเตอร์
    16 ซาร์แห่งราชวงศ์โรมานอฟ
    เที่ยวบินไปประเทศรัสเซีย
    Webcam
    การเดินทางสู่กรุงมอสโก
    ราชนิกุลรัสเซียที่ควรรู้จัก
    ไปรัสเซียต้องระวัง
    ภาษารัสเซีย ???????
    Golden Ring Cities
    Russian Clips
    ราชตระกูล จักรพงษ์
    Russian TV
    เอกอัครราชทูต
    การก่อการร้ายในรัสเซีย
    ไซบีเรีย
    รัสเซีย : สงครามต่างๆ
    พลซุ่มยิงของโซเวียต (รัสเซีย)
    มรดกโลกของ รัสเซีย
    มาเฟียรัสเซีย
    หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
    รักร่วมเพศ ในรัสเซีย
    คิง ไกเซอร์ ซาร์
    เขี้ยว เล็บ รัสเซีย
    อวกาศกับรัสเซีย
    12 ประเทศในเครือรัฐเอกราช
    วอดก้ารัสเซีย
    เขตปกครองของรัสเซีย
    เพชรรัสเซีย
    เสด็จเยือนรัสเซีย
    คาเวียร์
    เครื่องดนตรีรัสเซีย
    น้ำดื่ม (วาดะ)
    ศิลปินรัสเซีย
    Trans-siberian railway
    ze
    8
    

    

ภาพเว็บมาสเตอร์
เว็บมาสเตอร์ บ่น
ตามใจ ไปหลวงพระบาง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์นี้จะมีประโยชน์.. ไม่มากก็น้อย ขอบคุณครับ
 เนิ้อหานี้อยู่ในหมวด : 12 ประเทศในเครือรัฐเอกราช
เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan)

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

เติร์กเมนิสถาน (อังกฤษ: Turkmenistan) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกับคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน ประเทศอัฟกานิสถาน อิหร่าน และมีชายฝั่งบนทะเลแคสเปียน เติร์กเมนิสถานเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต

การเมืองของเติร์กเมนิสถาน อยู่ในกรอบของระบอบสาธารณรัฐแบบมีประธานาธิบดี (a presidential republic) โดยที่ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขรัฐและเป็นประมุขรัฐบาล มีระบบพรรคการเมืองแบบพรรคเดียว (a single-party system) แต่กำลังจะพัฒนาเป็นระบบพรรคการเมืองหลายพรรค (a multi-party system)

ย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตกาล เติร์กเมนิสถานตะวันออกเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด Khurasan ของอาณาจักรเปอร์เซียมาหลายศตวรรษ ในช่วงยุคกลางเมือง Merv (ปัจจุบันคือเมือง Marry) เป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ของโลกอิสลามและเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งบนเส้นทางสายไหม (Silk Road) เติร์กเมนิสถานถูกรัสเซียผนวกระหว่างปี ค.ศ. 1865-1885 และเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหภาพในปี ค.ศ. 1924 ได้รับเอกราชภายหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเมื่อปี ค.ศ. 1991 แม้ว่าจะเป็นประเทศด้อยพัฒนาแต่เป็นประเทศที่มีแหล่งสำรองไฮโดรคาร์บอนและแก๊สธรรมชาติอย่างมหาศาล รัฐบาลของเติร์กเมนิสถานกำลังพัฒนาเส้นทางขนส่งปิโตรเลียมของตนเองโดยจะไม่พึ่งพาท่อส่งปิโตรเลียมของรัสเซีย ประธานาธิบดี Saparmurat NYYAZOW ซึ่งเป็นประธานาธิบดีประเภทตลอดชีวิต ได้เสียชีวิตลงเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2006 และเติร์กเมนิสถานได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีจากผู้สมัครหลายคนเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2007 ผลปรากฏว่า นาย Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW รองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของนาย NYYAZO ได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศ

สภาวะทางเศรษฐกิจเติร์กเมนิสถาน
เติร์กเมนิสถานเป็นประเทศที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยทะเลทราย มีการเลี้ยงปศุสัตว์แบบเร่ร่อน ซึ่งม้าพันธุ์ Akhaltekin ของเติร์กเมนิสถานเป็นม้าพันธุ์ดีที่สุดพันธุ์หนึ่งของโลก มีการทำการเกษตรขนาดหนักในพื้นที่ชลประทาน ซึ่งมีการปลูกฝ้ายมากเป็นอันดับ 10 ของโลก สินค้าเกษตรอื่น ๆ ได้แก่ ไหม ขนสัตว์ หนังแกะอ่อน ชะเอม และฟัก นอกจากนี้ เติร์กเมนิสถานยังมีแหล่งน้ำมันและบ่อก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่มาก ทำให้เติร์กเมนิสถานเป็นผู้ส่งออกน้ำมันกลั่นรายสำคัญ โดยผลิตน้ำมันได้ประมาณปีละ 4 ล้านเมตริกตัน และมีปริมาณน้ำมันสำรอง 700 ล้านเมตริกตัน ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลกด้วย อีกทั้ง เติร์กเมนิสถานยังเป็นประเทศเดียวของกลุ่ม CIS ที่มีโรงงานแปรรูปน้ำมันเพื่อใช้สำหรับเครื่องบิน และในปัจจุบัน บริษัทต่างชาติได้เข้ามาลงทุนในด้านการสำรวจน้ำมันแล้ว อาทิ UNICAL ของสหรัฐฯ DELTA ของ ซาอุดิอาระเบีย และ PETRONAS ของมาเลเซีย ทำให้เติร์กเมนิสถานต้องดำเนินการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆเพื่อคุ้มครองและอำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุนของต่างชาติในประเทศ
มรดกโลกของเติร์กเมนิสถาน

State Historical and Cultural Park "Ancient Merv" (อุทยานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมียร์ฟโบราณ)

เมียร์ฟเป็นเมืองเก่าแก่และเป็นเมืองโอเอซิสบนเส้นทางสายไหมในเอเชียกลาง ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี บริเวณซากที่เหลือในโอเอซีสอันกว้างใหญ่นี้ แสดงให้เห็นประวัติศาสตร์ของมนุษย์ยาวนานกว่า ๔,๐๐๐ ปี อนุสรณ์มากมายยังคงมีให้เห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเมื่อ ๒,๐๐๐ ปีผ่านมาKunya-Urgench (คูเนีย อูร์เกนช์)
บริเวณตั้งอยู่ในตะวันออกเฉียงเหนือของเตอร์กเมนิสถาน บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำอามูดาเรีย(Amu Daria) อูร์เกนช์เป็นเมืองหลวงบริเวณโคเรสซั่ม(Khorezm) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอาเคเมนิด(Achaemenid) เมืองเก่ามีอนุสรณ์สถานมากมายส่วนใหญ่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๑-๑๖ (พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๒๑) รวมทั้งสุเหร่า ประตูคาราวานเซราย(caravanserai) ป้อมปราการ สุสานที่มียอดสูง ๖๐ เมตร อนุสรณ์ต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางสถาปัตยกรรม และงานหัตถกรรมซึ่งมีอิทธิพลต่ออิหร่านและอัฟกานิสถาน และภายหลังเป็นสถาปัตยกรรมของจักรวรรดิโมกุล(Mogul) แห่งอินเดียในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ (พุทธศตวรรษที่ ๒๑)Parthian Fortresses of Nisa (ป้อมปาร์เทียน(Parthian)แห่งนีซา)
ป้อมปาร์เทียนแห่งนีซาประกอบด้วยนีซาเก่าและนีซาใหม่ แสดงให้เห็นที่ตั้งเมืองในยุคต้นที่สำคัญที่สุดของจักรวรรดิปาร์เทียน ซึ่งเป็นมหาอำนาจตั้งแต่กลางศตวรรษที่ ๓ ก่อนคริสต์ศักราช จนถึงคริสตศวรรษที่ ๓ (พุทธศตวรรษที่ ๘) บริเวณอนุรักษ์ซึ่งยังไม่ได้ทำการขุดค้น แสดงให้เห็นอารยธรรมโบราณ ซึ่งประสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของคน เข้ากับองค์ประกอบของเฮลเลนนิสติค(Hellenistic)และโรมันตอนใต้ การขุดค้นแหล่งโบราณคดีในแหล่งทั้งสอง แสดงให้เห็นสถาปัตยกรรมการตกแต่ง ภาพอาคารบ้านเรือน สภาพและหน้าที่ของศาสนา บริเวณนี้ตั้งอยู่ตรงจุดสำคัญของแหล่งค้าขาย และทางยุทธศาสตร์ อาณาจักรที่ทรงอำนาจนี้เป็นเครื่องกีดขวางการแผ่ขยายของโรมัน ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำคัญของการคมนาคม และการค้าระหว่างตะวันออกและตะวันตก เหนือและใต้
   ส่งหน้านี้ให้เพื่อน     ติดต่อเว็บมาสเตอร์    
16-10-2011 Views : 33389
หมวด 12 ประเทศในเครือรัฐเอกราช : 12 หัวข้อ   
  16-10-2011
 • เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan)
๏ปฟ

เธญเธญเธเนเธšเธšเธเธฅเนˆเธญเธ‡ เธญเธญเธเนเธšเธšเธ–เธธเธ‡ เธญเธญเธเนเธšเธšเธšเธฃเธฃเธˆเธธเธ เธฑเธ“เธ‘เนŒ
เธ—เธ™เธฒเธข เธ—เธ™เธฒเธขเธ„เธงเธฒเธก
เธญเธญเธเนเธšเธšเน‚เธฅเน‚เธเน‰ เน‚เธฅเน‚เธเน‰ logo logo design
เธฎเธนเธ›เนเธ•เน‰เธก เธชเธดเธก เธชเธดเธกเธญเธตเธชเธฒเธ™ เธซเธญเน„เธ•เธฃ เธฎเธนเธ›เนเธ•เน‰เธกเธญเธตเธชเธฒเธ™
เธฃเธฑเธšเธ—เธณ SEO, เธฃเธฑเธšเธ—เธณ Seo, seo, google, เธ›เธฑเนˆเธ™เน€เธงเน‡เธš
เธงเธฒเธ”เน€เธชเน‰เธ™ เธˆเธดเธ•เธฃเธเธฃเธฃเธก เธฅเธฒเธขเน„เธ—เธข เธชเธตเธ™เน‰เธณ100.26.176.111 =    Monday 15th July 2024  IP : 100.26.176.111   คนที่กำลังอ่าน      ส่งหน้านี้ให้เพื่อน     Bookmark and Share
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย

น่าสนใจก่อนไปรัสเซีย
- พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 มหาราช
- ค้นหาคำสาปแห่งราชวงศ์โรมานอฟ
- พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2
- ราชวงค์โรมานอฟ
- จักรพรรดินี แคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนรัสเซีย
- ความสัมพันธ์ไทย - รัสเซีย
อยากให้อ่าน
- กรุงมอสโก
- นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- เมืองเขตโกล์เด้นริง
- รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
- เมืองวลาดิเมียร์
- เมืองซากอร์ส
- ตุ๊กตาแม่ลูกดก
ชอบอ่านกันมาก
- สถาปัตยกรรมของรัสเซีย ที่เราควรรู้จัก
- ชิ้นส่วนอวัยวะเพศของรัสปูติน
- แฟเบร์เช่ (Faberge) งานศิลป์ สุดอลังการ
- รายพระนามสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งรัสเซีย
- จักรพรรดินีนาถแคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- Trans-Siberian Railway
- วิหารภายในพระราชวังเครมลิน
เรื่องน่ารู้
- ว้อดก้ารัสเซีย
- เพชรรัสเซีย
- รัสเซียนออร์โทดอกซ์ ที่กรุงเทพฯ
- ดู RT TV online (eng)
- ปีเตอร์ คาร์ล ฟาแบร์เช
- เชชเนีย
- ชาวเกย์ที่รัสเซีย
มิตรภาพสองแผ่นดิน
- สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน
- พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ
- พระพี่นางเสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระเทพ เสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระราชินี เสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าหญิงเสด็จเยือนรัสเซีย

เครือรัฐเอกราช 12 ประเทศ
รัสเซีย russia Russia อาร์เมเนีย (Armenia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อาร์เซอร์ไบจาน (Azerbaijan) พศ. 2536 รัสเซีย russia Russia เบลารุส (Belarus) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia จอร์เจีย (Georgia) พศ. 2536-2551 รัสเซีย russia Russia คาซัคสถาน (Kazakhstan) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia คีร์กิซสถาน (Kyrgyzstan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia มอลโดวา (Moldova) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia รัสเซีย (Russia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia ทาจิกิสถาน (Tajikistan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan) พศ. 2548 รัสเซีย russia Russia ยูเครน (Ukraine) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) พศ. 2534
   
รัสเซีย Russia
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
https://www.artnana.com