เว็บนี้ เน้นให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย (ไม่มีการจัดทัวร์) หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับ เพราะอยู่ประเทศไทย อีกทั้งไม่ได้เรียนจบจากรัสเซีย เคยไปเที่ยวเท่านั้น!!
. หัวข้อกระทู้ทั้งหมด
: วิหารภายในพระราชวังเครมลิน
วิหารภายในพระราชวังเครมลิน
พระเจ้าอีวานที่ 3 มหาราช (ผู้สยบตาตาร์) ได้ทรงนำช่างชาวอิตาเลียนมาออกแบบพระราชวังป้อมปราการต่างๆ และวิหารภายในพระราชวังเครมลิน และที่อื่นๆ ด้วยเช่น ทรงโปรดให้ โรดอลโฟ ฟีโอราแวงแต (Rodolfo "Aristotle" Fioravente) สร้าง มหาวิหารแอสสัมชั่น (the Cathedral of the Assumption) เป็นที่สำหรับพระเจ้าซาร์ ทำพิธิบรมราชาภิเษกในพระราชวังเครมลิน กรุงมอสโก ส่วนสถาปนิกอิตาเลียนคนอื่นๆ ได้สร้างกำแพงอิฐสำหรับพระราชวังเครมลิน และยังมีการก่อสร้างมหาวิหารแอนนันชิเอชั่น (Cathedral of the Annunciation) ซึ่งเป็นวิหารส่วนพระองค์ใช้สำหรับงานพระราชพิธีอภิเษกสมรส อีกทั้งสร้างพระราชวังแห่งแรกชื่อ the Palace of Facets สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1487-1491

ในปี ค.ศ. 1499 พระเจ้าอีวานที่ 3 มหาราช โปรดให้สร้างพระราชวังที่ประทับ ชื่อว่า the Kremlin's Terem Palace และสถาปัตยกรรมชิ้นสุดท้ายที่พระองค์ทรงโปรดให้ สถาปนิกชาวมิลานชื่อ อเลสสิโอนอฟ (Alesionov) สร้าง คือ มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาอิล (the Archangel Michael สร้างระหว่างปี ค.ศ.1505-1509) ซึ่งต่อมาได้กลาย เป็นที่ฝังพระศพของพระเจ้าซาร์กษัตริย์แห่งรัสเซีย ในเวลาต่อมา (ว่ากันว่า นายช่างทั้งหลายเหล่านี้ มาพร้อมกับขบวนของเจ้าหญิงโซเฟีย พาลีโอโลกัส ในปี ค.ศ. 1472)

*** (เครมลิน Kremlin มาจากคำว่า Kreml ในภาษารัสเซีย หมายถึง ป้อมปราการทั่วๆ ไป ซึ่งอยู่ในเมืองใหญ่ๆ หลายเมือง ภายในป้อมปราการจะเป็นบริเวณเหมือนเป็นเมืองหนึ่ง อย่างที่เครมลินกรุงมอสโก The Moscow Kremlin ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ส. 1147 ต่อมาสมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 ได้ทรงสถาปนาเครมลินโดยสร้างโบสถ์ ป้อม หอคอย และปราสาทราชวังเพิ่มเติม)
125.25.140.253 โดย patt อีเมล์ : ( 20952 ) โพสต์เมื่อ : 05/04/2009 01:22:02 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
พิมพ์หน้านี้ | ตอบกลับ แสดงความคิดเห็น | ปิดหน้านี้
 

มหาวิหารแอสสัมชั่น
(the Cathedral of the Assumption)

มหาวิหารแห่งนี้ เป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษก สวมมงกุฏซาร์องค์ใหม่ เริ่มตั้งแต่ซาร์อิวานที่ 4 เป็นต้นมา อีกทั้งยังรวมถึงการเข้าสาบานตนของเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆ ว่าจะสวามิภักดิ์ต่อซาร์แห่งรัสเซียอีกด้วย ภายในประกอบด้วยภาพวาดไอคอนต่างๆ และภาพตามพระคัมภีร์ใบเบิลช่วงตอนที่สำคัญครบถ้วน รวมถึงวันพิพากษาด้วย มีพระแท่นประทับของพระเจ้าอิวานที่ 4 สำหรับฟังเทศน์ พระแท่นที่ประของพระมเหสีของซาร์ และพระแท่นสำหรับพระสังฆราชผู้แสดงเทศนา
ความคิดเห็นที่ 6 : 125.25.140.253 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 05/04/2009 01:46:28 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
มหาวิหารแอนนันชิเอชั่น
(Cathedral of the Annunciation)

จุดเด่นของวิหารนี้ คือ มีโดมทองคำอยู่ 9 ยอด วิหารนี้เป็นโบลถ์ส่วนพระองค์ของพระเจ้าซาร์และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นสถานที่สวดอ้อนวอน เป็นที่รับศีล และเป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสของซาร์และเจ้าชายเจ้าหญิง วิหารแห่งนี้เคยไหม้ 2 ครั้ง เมื่อเกิดไฟไหม้ใหญ่ ปี ค.ศ. 1547 และเมื่อกองทัพนโปเลียนทำลายในปี ค.ศ. 1812 และถูกซ่อมแซมระหว่างรัชสมัยของ ซาร์นิโคลัสที่ 1 และซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ปิดทองโดมทั้ง 9 จนเหลืองอร่ามมาจนถึงปัจจุบัน
ความคิดเห็นที่ 5 : 125.25.140.253 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 05/04/2009 01:50:38 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
พระราชวังแห่งแรกชื่อ the Palace of Facets สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1487-1491
ความคิดเห็นที่ 4 : 125.25.140.253 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 05/04/2009 01:58:17 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
พระราชวังที่ประทับ ชื่อว่า the Kremlin Terem Palace
ความคิดเห็นที่ 3 : 125.25.140.253 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 05/04/2009 02:13:46 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาอิล/ไมเคิล (ออกเสียงได้ทั้ง 2 แบบ)
the Archangel Michael สร้างระหว่างปี ค.ศ.1505-1509

วิหารแห่งนี้มีโดม 5 ยอด เดิมเคยเป็นวิหารไม้เก่าแก่ สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อถวายแด่เทวดาไมเคิล ซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ และเป็นเทวดาอารักษ์ของเจ้านายรัสเซียทั้งปวง มหาวิหารนี้ถูกบูรณะหลายครั้ง ครั้งหลังสุดจากเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่ปี ค.ศ.1547 ในสมัยของพระเจ้าอีวานที่ 4 มีการบูรณะครั้งใหญ่ และเริ่มมีการวาดภาพผนังภายใน ภาพไอคอน ภาพปูนเปียก ภาพ การรบของพระเจ้าอิวานที่ 4 กับพวกตาตาร์ ซึ่งซาร์อิวานเป็นฝ่ายชนะ เป็นต้น
ปี ค.ศ. 1853 มีการบูรณะใหญ่อีกครั้ง มีการวาดภาพไอคอน พระกระยาหารมื้อสุดท้าย ติดไว้บนกำแพงด้านหนึ่ง รวมกับภาพสวยงามอีกมากมาย มหาวิหารนี้ ใช้เป็นที่ฝังพระศพของซาร์รุ่นเก่าๆ และ เจ้านายชั้นผู้ใหญ่หลายพระองค์ รวมกันแล้วมีหลุมศพทั้งหมด 54 หลุม ในจำนวนนี้ เป็นหีบศพที่ตั้งอยู่เหนือพื้น 2 หีบ นอกนั้นเป็นหลุมฝังไว้ใต้ดิน

เริ่มสมัยตั้งแต่พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช จนถึงพะเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 พระศพจะถูกฝังไว้ที่ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล หลังจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงย้ายเมืองหลวงไปนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ความคิดเห็นที่ 2 : 125.25.140.253 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 05/04/2009 02:20:53 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
หอระฆังพระเจ้าอีวาน เป็นหอสูง 81 เมตร มีโดมทองอร่ามอยู่บนยอด และมีระฆังเสียงดี 34 อัน แขวนอยู่ลดหลัี่นจากสูงมาต่ำ ตามช่องหน้าต่างชั้นต่างๆ

ระฆังเหล่านี้เป็นเหล็กซึ่งมีน้ำหนักหลายสิบตัน ทำขึ้นมาระหว่างคริสศตวรรษที่ 17-19

สมัยที่พระเจ้านโปเลียนบุกเครมลินในปี คศ. 1812 ได้ทำลายหอระฆังเก่านี้ลง แต่ดีที่โครงสร้างที่แข็งแรงจึงอยู่ยงคงกระพันมาถึงทุกวันนี้

หอรฆังแห่งนี้ถูกใช้ประโยชน์บ่อยครั้ง เช่น ครั้งหนึ่งในปี ค.ศ. 1856 ในงานพิธีฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้นครองราชย์ของซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ระฆังอันหนึ่งจากหออิวานหลุดลงมาจากขื่อทะลุพื้นไม้และหิน 5 ชั้น ตกลงมาถูกประชาชนที่ยืนอยู่เบื้อล่างตายไปหลายคน
ความคิดเห็นที่ 1 : 125.25.137.74 โดย : pattaya อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 25/08/2009 01:26:17 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 

 
   Photo Galleries :
     
๏ปฟ

เธญเธญเธเนเธšเธšเธเธฅเนˆเธญเธ‡ เธญเธญเธเนเธšเธšเธ–เธธเธ‡ เธญเธญเธเนเธšเธšเธšเธฃเธฃเธˆเธธเธ เธฑเธ“เธ‘เนŒ
เธ—เธ™เธฒเธข เธ—เธ™เธฒเธขเธ„เธงเธฒเธก
เธญเธญเธเนเธšเธšเน‚เธฅเน‚เธเน‰ เน‚เธฅเน‚เธเน‰ logo logo design
เธฎเธนเธ›เนเธ•เน‰เธก เธชเธดเธก เธชเธดเธกเธญเธตเธชเธฒเธ™ เธซเธญเน„เธ•เธฃ เธฎเธนเธ›เนเธ•เน‰เธกเธญเธตเธชเธฒเธ™
เธฃเธฑเธšเธ—เธณ SEO, เธฃเธฑเธšเธ—เธณ Seo, seo, google, เธ›เธฑเนˆเธ™เน€เธงเน‡เธš
เธงเธฒเธ”เน€เธชเน‰เธ™ เธˆเธดเธ•เธฃเธเธฃเธฃเธก เธฅเธฒเธขเน„เธ—เธข เธชเธตเธ™เน‰เธณ


Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย Start : August 31, 2010
 
.................เว็บบอร์ดนี้เป็น บอร์ดนำเสนอข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้เน้นการโพสต์ตอบแต่อย่างใด เรามีการเก็บข้อมูลผู้ใช้ เพื่อวิเคราะห์เส้นทางการเข้าถึงบอร์ดนี้
ดูข้อมูล ข้อมูล Log File เพื่อตรวจสอบการเข้าเว็บบอร์ด
ตอบกลับ แสดงความคิดเห็น
น่าสนใจก่อนไปรัสเซีย
- พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 มหาราช
- ค้นหาคำสาปแห่งราชวงศ์โรมานอฟ
- พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2
- ราชวงค์โรมานอฟ
- จักรพรรดินี แคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนรัสเซีย
- ความสัมพันธ์ไทย - รัสเซีย
อยากให้อ่าน
- กรุงมอสโก
- นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- เมืองเขตโกล์เด้นริง
- รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
- เมืองวลาดิเมียร์
- เมืองซากอร์ส
- ตุ๊กตาแม่ลูกดก
ชอบอ่านกันมาก
- สถาปัตยกรรมของรัสเซีย ที่เราควรรู้จัก
- ชิ้นส่วนอวัยวะเพศของรัสปูติน
- แฟเบร์เช่ (Faberge) งานศิลป์ สุดอลังการ
- รายพระนามสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งรัสเซีย
- จักรพรรดินีนาถแคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- Trans-Siberian Railway
- วิหารภายในพระราชวังเครมลิน
เรื่องน่ารู้
- ว้อดก้ารัสเซีย
- เพชรรัสเซีย
- รัสเซียนออร์โทดอกซ์ ที่กรุงเทพฯ
- ดู RT TV online (eng)
- ปีเตอร์ คาร์ล ฟาแบร์เช
- เชชเนีย
- ชาวเกย์ที่รัสเซีย
มิตรภาพสองแผ่นดิน
- สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน
- พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ
- พระพี่นางเสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระเทพ เสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระราชินี เสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าหญิงเสด็จเยือนรัสเซีย

เครือรัฐเอกราช 12 ประเทศ
รัสเซีย russia Russia อาร์เมเนีย (Armenia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อาร์เซอร์ไบจาน (Azerbaijan) พศ. 2536 รัสเซีย russia Russia เบลารุส (Belarus) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia จอร์เจีย (Georgia) พศ. 2536-2551 รัสเซีย russia Russia คาซัคสถาน (Kazakhstan) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia คีร์กิซสถาน (Kyrgyzstan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia มอลโดวา (Moldova) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia รัสเซีย (Russia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia ทาจิกิสถาน (Tajikistan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan) พศ. 2548 รัสเซีย russia Russia ยูเครน (Ukraine) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) พศ. 2534
   
รัสเซีย Russia
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphor Mueng, Kalasin 46000
www.artnana.com