สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย
 
  

หมวด เนื้อหาทั้งหมด
    มอสโก
    เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
    โปรแกรมทัวร์
    ความรู้เกี่ยวกับสหพันธรัฐรัสเซีย
    สถานทูตไทย ในต่างประเทศ
    วลาดิเมียร์
    ซูซดาล
    ซากอร์ส
    แผนที่และเส้นทางการท่องเที่ยว
    เวลาและอุณหภูมิโลก
    ของฝากจารัสเซีย
    หนังสือเดินทาง ชนิดต่างๆ
    ที่สุดของรัสเซีย
    บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก
    รวมภาพ ในแต่ละทริป
    คุยกับ เว็บมาสเตอร์
    16 ซาร์แห่งราชวงศ์โรมานอฟ
    เที่ยวบินไปประเทศรัสเซีย
    Webcam
    การเดินทางสู่กรุงมอสโก
    ราชนิกุลรัสเซียที่ควรรู้จัก
    ไปรัสเซียต้องระวัง
    ภาษารัสเซีย ???????
    Golden Ring Cities
    Russian Clips
    ราชตระกูล จักรพงษ์
    Russian TV
    เอกอัครราชทูต
    การก่อการร้ายในรัสเซีย
    ไซบีเรีย
    รัสเซีย : สงครามต่างๆ
    พลซุ่มยิงของโซเวียต (รัสเซีย)
    มรดกโลกของ รัสเซีย
    มาเฟียรัสเซีย
    หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
    รักร่วมเพศ ในรัสเซีย
    คิง ไกเซอร์ ซาร์
    เขี้ยว เล็บ รัสเซีย
    อวกาศกับรัสเซีย
    12 ประเทศในเครือรัฐเอกราช
    วอดก้ารัสเซีย
    เขตปกครองของรัสเซีย
    เพชรรัสเซีย
    เสด็จเยือนรัสเซีย
    คาเวียร์
    เครื่องดนตรีรัสเซีย
    น้ำดื่ม (วาดะ)
    ศิลปินรัสเซีย
    Trans-siberian railway
    ze
    8
    

    

ภาพเว็บมาสเตอร์
เว็บมาสเตอร์ บ่น
ตามใจ ไปหลวงพระบาง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์นี้จะมีประโยชน์.. ไม่มากก็น้อย ขอบคุณครับ
 

เนิ้อหานี้อยู่ในหมวด : เสด็จเยือนรัสเซีย
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รอยยิ้มหมีขาว
(อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2537)
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เรื่อง รอยยิ้มหมีขาว ทรงบันทึกเรื่องราวการเสด็จฯ เยือนสหพันธรัฐ รัสเซีย ระหว่างวันที่ 13 - 24 มีนาคม 2536 การเสด็จฯ เยือนสหพันธรัสเซีย ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นที่รู้จักในนาม ประเทศหลังม่านเหล็ก

ภายใต้การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ของอดีตสหภาพโซเวียต มายาวนานหลายสิบปี ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขนานใหญ่ อันนำไปสู่การปกครองแบบรัฐสภาและระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในปัจจุบัน

รวมทั้ง ทรงทอดพระเนตรสถานที่ สำคัญต่างๆทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตา ทั้งในกรุงมอสโก นครเซนต์ปีเตอร์สเบอร์ก เมืองอัสตราคาน และเมืองโกรยาชินสก์ เป็นต้น


วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2536
เสด็จฯโดยเครื่องบินพระที่นั่งของสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ Su552 ออกจากท่านอากาศยานกองบัญการกองทัพอากาศไปยังท่าอากาศยานเมืองดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2536
เสด็จฯ ออกจากท่าอากาศยานเมืองดูไบ ไปยังกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซีย
- ทอดพระเนตรพระราชวังเครมลิน
- ประทับรถไฟใต้ดินจากสถานีมายาคอฟสกาย่า ไปสถานีจัตุรัสเวียรด์ลอฟสกาย่า
- ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ศิลปะเตรเตียคอฟ
- ทอดพระเนตรบัลเลต์ ณ โรงละครบอลชอย

วันจัทร์ที่ 15 มีนาคม 2536
- เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรจัตุรัสแดง
- เสด็จฯ ไปยังสมาคมมิตรภาพรัศเซีย-ไทย
- ทรงพบนายรุสลัน คาสบูลาตอฟ ประธานสภาสูงสุดรัสเซีย ณ ที่ทำการรัฐสภา
- คณะกรรมาธิการกิจการสตรีและคุ้มครองมารดา เด็กและครอบครัวแห่งรัฐสภา เข้าเฝ้าฯ
- ประธานสภาสูงสุดรัสเซีย ถวายพระกระยาหารกลางวัน ณ ตึกรัฐสภา - ทรงเยี่ยมสภากาชาดรัสเซีย
- เสด็จฯ ไปยังสภาบันราชบัณฑิตยสถานรัสเซีย - ทอดพระเนตรร้านหนังสือคนีกี้

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2536
- ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังเมืองซากอส
- ทอดพระเนตรมหาวิหารทรินีตี้
- ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์พุชกิน
- ทอดพระเนตรหอสมุดแห่งชาติ
- ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากท่าอากาศยานกรุงมอสโ ไปยังนครเซนต์ปีเตอร์สเบอร์ก
- ประทับ ณ เรือนรับรองของรัฐสภาท้องถิ่น

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2536
- ทรงวางพวงมาลาที่อนุสรณืสถาน Piskaryovskoye
- ทอดพระเนตรวิหาร Isaac
- ทรงพบนายอเล็กซานเดอร์ เบลเยฟ ประธานสภาประชาชนแห่งนครเซนต์ปีเตอร์สเบอร์ก ณ สภาประชาชน
- ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ Hermitage
- ทอดพระเตรละครโอเปรา ณ โรงละครมาลิยินสกี้

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2536
- ทอดพระเนตรเรือออโรร่า
- ทอดพระเนตรวังซาร์โกเซโล หรือพระราชวังฤดูร้อนของรัสเซีย
- ทอดพระเนตรพิพิธิภัณฑ์ธรณีวิทยา
- ทอดพระเนตรป้อม Perter and Paul
- ทอดพระเตรพิพิธิภัณฑ์ธรณีวิทยา
- สภานครเซนต์ปีเตอร์สเบอร์ก ถวายพระกระยาหารค่ำ ณ โรงแรมเอสโตเรีย

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2536
- ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังเมืองอัสตราคาน
- ทรงพบรองประธานสภาประชาชน ณ ศาลากลาง
- ทอดพระเนตรโบสถ์อัสสัมชัญ
- ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
- ทอดพระเนตรห้องสมุดประจำเมือง
- นายวิโนคูรอฟ อิวาโนวิตช์ ประธานสภาประชาชนเมืองอัสตราคาน ถวายพระกระยาหารค่ำ

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2536 - ทรงเยี่ยมคนพื้นเมืงเผ่านาไก ที่เขตคาสโนยา บริเวณทุ่งหญ้าสเตปป์
- ทอดพระเตรโรงงานกลั่นก๊าซธรรมาชาติ
- ทอดพระเนตรประตูควบคุมระดับน้ำในแม่น้ำวอลก้า
- ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯไปยังเมืองอูลันอูเด

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2536
- ทรงพบประธานสภาเมืองอูลันอูเด ณ ที่ทำการรัฐสภา สาธารณรัฐบูเรียต
- ทอดพระเนตรศูนย์การแพทย์แผนโบราณแบบทิเบต
- ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
- ทรงเยี่ยมหมู่บ้านช่างฝีมือชาวบูเรียต
- ทอดพระเนตรสิ่งของจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ที่โบสถ์นิกายออร์ธอดอกซ์
- ทอดพระเตรการแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรม

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2536 - ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จฯไปยังทะเลสายไบคาลเมืองโกรยาชินสก์
- ทรงพระดำเนินในป่าไทก้า
- ทรงเยี่ยมสถานพักฟี้นสำหรับเด็ก
- ทอดพระเนตรร้านหนังสือเมืองอูลันอูเด
- ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากเมืองอูลันอูเด ไปยังกรุงมอสโก (แวะเติมน้ำมันที่เมือง Novosivirsk)

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2536
- ทอดพระเนตรศูนย์ฝึกนักบินอวกาศ
- ทอดพระเนตรหอจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย
- ทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยมอสโก
- ชุมชนชาววไทยในกรุงมอสโก เข้าเฝ้าฯ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย
- พระราชทานเลี้ยงคณะเจ้าหน้าที่รัสเซีย ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2536
เสด็จฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งของสายการบินแอโรฟลอตเที่ยวบินที่ Su255 ออกจากท่าอากาศยานเชเรเมตเยโว 2 ไปยังท่าอากาศยานนครแฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

ประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทย จำกัด เที่ยวบินที่ TG925 ออกจากท่าอากาศยานนครแฟรงค์เฟิร์ตกลับสู่ประเทศไทย

เสด็จฯ ถึงกรุงเทพมหานครวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2536


รอยยิ้มหมีขาว
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. ๒๕๓๗

พระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒๔ ทรงบันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐสภารัสเซีย ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖

เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง สายการบินแอโรฟลอต จากกรุงเทพฯ ไปยังกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย เสด็จ ฯ ไปยังพระราชวังเครมลิน ทอดพระเนตรศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์เครื่องมหรรฆภัณฑ์ (เครื่องเพชรและเครื่องอัญมณีโบราณ) Armoury Chamber ห้องเสื้อเกราะและอาวุธ จากนั้น ประทับรถไฟใต้ดินจากสถานีมายาคอฟสกาย่าไปยังสถานีจัตุรัสสเวียร์ดลอฟสกาย่า ทรงเล่าเกี่ยวกับสถานีรถไฟใต้ดินไว้ในพระราชนิพนธ์ ความตอนหนึ่งว่า

“...สถานีรถไฟใต้ดินของรัสเซียสร้างอย่างมีศิลปะสวยงาม ตกแต่งด้วยโมเสกหินอ่อนและหินแกรนิต มีรูปหล่อทองแดงขนาดเท่าคน เป็นรูปบุคคลต่าง ๆ ในสังคม จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปอีกแห่งหนึ่ง ถึงกับมีคนทำหนังสือเรื่องสถานีรถไฟใต้ดิน สถานีเก่า ๆ มีเครื่องตกแต่งประดับประดามากกว่าสถานีรุ่นใหม่ ๆ ได้ยินว่าในสมัยสงครามสถานีรถไฟใต้ดินเป็นที่หลบระเบิด เป็นห้องประชุมของรัฐบาล สถานีที่สร้างครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๓๕ ตอนระยะเริ่มแรกสร้างไม่ค่อยลึกนัก ไม่เกิน ๒๐ เมตร ต่อมามีเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงขุดได้ลึกขึ้น ขุดผ่านใต้แม่น้ำมอสโกถึง ๑๕๐ แห่ง กระจายไปรอบ ๆ มอสโก มีเครมลินเป็นศูนย์กลาง คนรัสเซียชอบรถใต้ดินเพราะว่าปรับอากาศกำลังสบายไม่ร้อนไม่หนาว...”

เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ศิลปะเตรเตียคอฟ ที่เก็บรวบรวมภาพเขียนทางศาสนานิกายกรีกออร์ธอดอกซ์ (นิกายตะวันออก) ที่เรียกว่า icon ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๑๒ และภาพเขียนของจิตรกรรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ และ ๑๙ เป็นภาพทางโลกเกี่ยวกับธรรมชาติและชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากกระแสของศิลปะทางยุโรป ในช่วงค่ำ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเลต์ ณ โรงละครบอลชอย

วันต่อมา เสด็จ ฯ ไปยังจัตุรัสแดง ทอดพระเนตรวิหารเซนต์บาเซล ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม เสด็จ ฯ ไปยังสมาคมมิตรภาพรัสเซีย-ไทย ดำเนินงานส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การลงทุน การช่วยเหลือทางมนุษยธรรม วัฒนธรรมและวิชาการ จากนั้น เสด็จ ฯ ไปทรงพบนายรุสลัน คาสบูลาตอฟ ประธานรัฐสภารัสเซีย ณ ที่ทำการรัฐสภา และเสวยพระกระยาหารกลางวัน ประธานรัฐสภาจัดถวาย ในช่วงบ่าย เสด็จ ฯ ไปยังสภากาชาดรัสเซีย เป็นองค์การที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาลที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด มีภารกิจช่วยเหลือชาวรัสเซียที่เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติที่เกิดจากอุตสาหกรรม และภัยสงคราม ต่อจากนั้น เสด็จ ฯ ไปยังราชบัณฑิตยสถานแห่งชาติรัสเซีย เป็นสถาบันเก่าแก่ที่พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๗๒๔ และเสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรร้านหนังสือคนีกี้

เสด็จ ฯ ไปยังเมืองซากอส ทอดพระเนตรมหาวิหารทรินีตี้ (The Troite Cathedral) สร้างใน ค.ศ. ๑๔๒๒ เป็นที่ฝังศพ St. Sergius ซึ่งเป็นนักบุญที่เป็นที่เคารพของคนรัสเซียทั่วไป รูปเคารพ (icon) ในวิหารนี้เป็นรูปทรินีตี้ คือ พระบิดา พระจิต และพระบุตร ภาพเซนต์นิโคลาส แม่พระ และรูปนักบุญต่าง ๆ ในวัดนี้มีตำหนักพระสังฆราชรัสเซีย วิทยาลัยสงฆ์สอนเทววิทยาและศิลปะทางศาสนา พิพิธภัณฑ์ที่มี icon ที่เก่าที่สุดอายุประมาณคริสต์ศตวรรษที่ ๗ หรือ ๘ วาดแล้วประดับด้วยพลอย ทรงพบอธิการบดีของวิทยาลัยสงฆ์ แล้วเสด็จ ฯ กลับมอสโก ในช่วงบ่าย เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์พุชกิ้น มีส่วนจัดแสดงประวัติศาสตร์อียิปต์ เอเชียกลาง ส่วนจัดแสดงภาพเขียนตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๑๓ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรหอสมุดแห่งชาติ (The State Lenin Library of the USSR) ได้ทรงพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับหอสมุด ความตอนหนึ่งว่า

“...หอสมุดแห่งชาติแห่งนี้ตั้งขึ้นมาเป็นห้องสมุดประชาชนตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๖๒ เขาว่าเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง มีหนังสือ ๓๘ ล้านเล่ม เป็นแหล่งประสานงานทางวิชาการงานวิจัยในด้านบรรณารักษศาสตร์ เป็นแหล่งหนังสืออ้างอิงทำบรรณานุกรม แลกหนังสือระหว่างห้องสมุด เป็นพิพิธภัณฑ์หนังสือ เป็นส่วนของระบบข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐ หน้าที่ของหอสมุดฯ คือส่งเสริมความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และด้านจิตใจของชาติ ให้การศึกษามวลชนถึงอุดมการณ์ของชาติ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในหมู่ประชาชน หนังสือของบุคคลสำคัญ ๆ ในรัสเซียก็รวมมาไว้นี่หมด เขามีหนังสือเก่าที่สวยงามมาก ห้องแผนที่ของเขารวมหนังสือแผนที่ตั้งแต่โบราณถึงสมัยใหม่ทุกประเภท แม้แต่ที่เป็นหนังสือเด็ก รวมโน้ตเพลง หนังสือเพลงต่าง ๆ แผนกซ่อมหนังสือก็ถือว่าสำคัญ เอกสารสำคัญ ๆ ก็ลงในไมโครฟิล์ม ลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ แม้แต่ช่วงที่มีงบประมาณน้อยเช่นเวลานี้ หรือช่วงสงครามโลก รัฐบาลยังต้องเจียดงบประมาณให้ เพราะถือว่าเป็นสมองของประเทศ...”

จากนั้น ประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบอร์ก ตั้งอยู่ปากแม่น้ำเนวาซึ่งไหลออกอ่าวฟินแลนด์ เป็นส่วนหนึ่งของทะเลบอลติก เดิมเมืองนี้ชื่อเซนต์ปีเตอร์สเบอร์ก ตามพระนามของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเลนินกราด และได้เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นเซนต์ปีเตอร์สเบอร์กตามเดิมแล้ว

เสด็จ ฯ ไปทรงวางพวงมาลาที่อนุสรณ์สถาน The Piskaryovskoye Memorial Cemetery เป็นสถานที่ฝังศพผู้เสียชีวิตระหว่างที่เยอรมันล้อมเลนินกราดใน ค.ศ. ๑๙๔๒ ทั้งพลเรือนและทหารเสียชีวิตรวมกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน แต่นำมาฝังศพที่สุสานนี้ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน ทอดพระเนตรอนุสาวรีย์และพิพิธภัณฑ์ จากนั้น เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรวิหารไอแซก สร้างปี ค.ศ. ๑๘๑๕- ๑๘๕๘ สถาปนิกผู้สร้าง ชื่อ นายมองต์แฟรองด์ เป็นชาวฝรั่งเศส สร้างเป็นวิหารขนาดใหญ่ มีโดมที่สูงที่สุดในโลก มี icon ใหญ่ที่สุดในประเทศ เป็นรูปเซนต์นิโคลาส เซนต์ปีเตอร์ มีรูปหล่อสำริด ภาพเขียนงดงามมากมาย เสด็จ ฯ ไปยังสภาประชาชนแห่งนครเซนต์ปีเตอร์สเบอร์ก และพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังฤดูหนาว ทอดพระเนตรการจัดแสดงภาพเขียนของจิตรกรยุโรป เครื่องใช้พอร์ซเลน เครื่องแก้วของยุโรป ห้องศิลปะรัสเซีย รูป icon ห้องเก็บเหรียญกษาปณ์ ห้องศิลปะตะวันออก เป็นต้น ในช่วงค่ำ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการแสดง ณ โรงละครมาลิยินสกี้

เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรเรือรบหลวงออโรร่า เป็นเรือครูเซอร์ที่ปฏิบัติราชการสนามระหว่างสงครามกับญี่ปุ่น ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๐๔-๑๙๐๕ เรือนี้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้คนทั่วไปเข้าชม เสด็จ ฯ ไปยังพระราชวังซาร์โกเซโล เป็นพระราชวังฤดูร้อนของซาร์รัสเซีย จากนั้น เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา ขึ้นกับสถาบันเหมืองแร่เลนินกราด เป็นสถาบันการศึกษาวิชาการเหมืองแร่ การสำรวจทางธรณีวิทยา เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรป้อมปีเตอร์แอนด์พอล พิพิธภัณฑ์อาร์กติกและแอนตาร์กติก จัดเก็บสิ่งของที่เกี่ยวกับการสำรวจดินแดนอาร์กติกและแอนตาร์กติกของรัสเซีย

ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังเมืองอัสตราคาน เสด็จ ฯ ไปยังศาลากลาง ทรงฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับเมืองอัสตราคาน ซึ่งเป็นเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัสเซีย มีประชากรหลายชนเผ่า เป็นเมืองการค้าอยู่ในเส้นทางสายแพรไหมในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวอลก้าซึ่งไหลไปออกทะเลสาบแคสเปียน เมืองนี้สามารถทำประมงจับปลาสเตอร์เจียนได้มาก ซึ่งไข่ปลาสเตอร์เจียนจากเมืองนี้นำมาผลิตคาเวียร์ได้มากและมีคุณภาพดี จากนั้น เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโบสถ์อัสสัมชัญ เป็นวิหารกลางของนิกายออร์ธอดอกซ์ ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ และห้องสมุดของเมืองอัสตราคาน ในช่วงค่ำ เสวยพระกระยาหารค่ำ นายวิโนคูรอฟ อิวาโนวิตช์ ประธานสภาประชาชนเมืองอัสตราคานจัดถวาย

เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรเขตคาสโนยา เป็นเขตเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกพืชธรรมชาติแบบทุ่งหญ้าสเตปป์ ทรงเยี่ยมหมู่บ้านคนพื้นเมืองเผ่านาไก อาศัยอยู่ในไซบีเรียไปจนถึงลุ่มน้ำดานูบ ทั้งในรัสเซีย ตุรกี ฮังการี โรมาเนีย มีอาชีพเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนไปในทุ่งหญ้าสเตปป์ จากนั้น เสด็จ ฯ โรงกลั่นน้ำมันของอัสตราคาน เสด็จ ฯ ไปยังสะพานข้ามแม่น้ำวอลก้า เขื่อนกั้นแม่น้ำวอลก้า แล้วประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังเมืองอูลันอูเด เมืองหลวงของสาธารณรัฐบูเรียต เป็นเขตอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม มีทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก มีพืช สัตว์ และทรัพยากรธรรมชาติมาก มีตัวเซเบิล ซึ่งขนมีราคาแพงมาก ใช้ทำเสื้อกันหนาวขนสัตว์

เสด็จ ฯ ไปยังรัฐสภาที่เรียกว่า “โซเวียตสูงสุด” (Supreme Soviet) ทรงพบประธานสภานคร และทรงฟังการบรรยายเกี่ยวกับสาธารณรัฐบูเรียต ซึ่งถือเป็นสะพานเชื่อมไซบีเรียกับตะวันออกไกลของรัสเซีย จากนั้น เสด็จ ฯ ไปยังศูนย์การแพทย์แผนโบราณแบบทิเบต พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ หมู่บ้านช่างฝีมือชาวบูเรียต พิพิธภัณฑ์เก็บของโบราณ ในช่วงค่ำ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงพื้นเมือง ณ โรงละคร

ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังทะเลสาบไบคาล เขตเมืองโกรยาชินสก์ ทอดพระเนตรป่าสนไทก้า แม่น้ำและทะเลสาบเป็นน้ำแข็ง ทรงทดลองประทับม้าลากเลื่อนบนน้ำแข็ง ทรงเยี่ยมสถานพักฟื้นสำหรับเด็ก แล้วเสด็จ ฯ กลับอูลันอูเด ในช่วงค่ำ ประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังมอสโก โดยแวะพัก ณ เมือง Novosibirsk

เสด็จ ฯ ไปยังศูนย์ฝึกนักบินอวกาศ ชื่อศูนย์กาการินตามชื่อนักบินอวกาศคนแรกของรัสเซีย แล้วเสด็จ ฯ ไปยังหอจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย มหาวิทยาลัยมอสโก เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย


ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด


   ส่งหน้านี้ให้เพื่อน     ติดต่อเว็บมาสเตอร์    
29-11-2011 Views : 10423
หมวด เสด็จเยือนรัสเซีย : 8 หัวข้อ   
  29-11-2011
 • สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย
๏ปฟ

เธญเธญเธเนเธšเธšเธเธฅเนˆเธญเธ‡ เธญเธญเธเนเธšเธšเธ–เธธเธ‡ เธญเธญเธเนเธšเธšเธšเธฃเธฃเธˆเธธเธ เธฑเธ“เธ‘เนŒ
เธ—เธ™เธฒเธข เธ—เธ™เธฒเธขเธ„เธงเธฒเธก
เธญเธญเธเนเธšเธšเน‚เธฅเน‚เธเน‰ เน‚เธฅเน‚เธเน‰ logo logo design
เธฎเธนเธ›เนเธ•เน‰เธก เธชเธดเธก เธชเธดเธกเธญเธตเธชเธฒเธ™ เธซเธญเน„เธ•เธฃ เธฎเธนเธ›เนเธ•เน‰เธกเธญเธตเธชเธฒเธ™
เธฃเธฑเธšเธ—เธณ SEO, เธฃเธฑเธšเธ—เธณ Seo, seo, google, เธ›เธฑเนˆเธ™เน€เธงเน‡เธš
เธงเธฒเธ”เน€เธชเน‰เธ™ เธˆเธดเธ•เธฃเธเธฃเธฃเธก เธฅเธฒเธขเน„เธ—เธข เธชเธตเธ™เน‰เธณ100.26.176.111 =    Monday 15th July 2024  IP : 100.26.176.111   คนที่กำลังอ่าน      ส่งหน้านี้ให้เพื่อน     Bookmark and Share
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย

น่าสนใจก่อนไปรัสเซีย
- พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 มหาราช
- ค้นหาคำสาปแห่งราชวงศ์โรมานอฟ
- พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2
- ราชวงค์โรมานอฟ
- จักรพรรดินี แคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนรัสเซีย
- ความสัมพันธ์ไทย - รัสเซีย
อยากให้อ่าน
- กรุงมอสโก
- นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- เมืองเขตโกล์เด้นริง
- รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
- เมืองวลาดิเมียร์
- เมืองซากอร์ส
- ตุ๊กตาแม่ลูกดก
ชอบอ่านกันมาก
- สถาปัตยกรรมของรัสเซีย ที่เราควรรู้จัก
- ชิ้นส่วนอวัยวะเพศของรัสปูติน
- แฟเบร์เช่ (Faberge) งานศิลป์ สุดอลังการ
- รายพระนามสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งรัสเซีย
- จักรพรรดินีนาถแคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- Trans-Siberian Railway
- วิหารภายในพระราชวังเครมลิน
เรื่องน่ารู้
- ว้อดก้ารัสเซีย
- เพชรรัสเซีย
- รัสเซียนออร์โทดอกซ์ ที่กรุงเทพฯ
- ดู RT TV online (eng)
- ปีเตอร์ คาร์ล ฟาแบร์เช
- เชชเนีย
- ชาวเกย์ที่รัสเซีย
มิตรภาพสองแผ่นดิน
- สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน
- พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ
- พระพี่นางเสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระเทพ เสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระราชินี เสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าหญิงเสด็จเยือนรัสเซีย

เครือรัฐเอกราช 12 ประเทศ
รัสเซีย russia Russia อาร์เมเนีย (Armenia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อาร์เซอร์ไบจาน (Azerbaijan) พศ. 2536 รัสเซีย russia Russia เบลารุส (Belarus) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia จอร์เจีย (Georgia) พศ. 2536-2551 รัสเซีย russia Russia คาซัคสถาน (Kazakhstan) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia คีร์กิซสถาน (Kyrgyzstan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia มอลโดวา (Moldova) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia รัสเซีย (Russia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia ทาจิกิสถาน (Tajikistan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan) พศ. 2548 รัสเซีย russia Russia ยูเครน (Ukraine) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) พศ. 2534
   
รัสเซีย Russia
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
https://www.artnana.com