ร.5 เสด็จรัสเซียเมื่อวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2440
 
  

หมวด เนื้อหาทั้งหมด
    มอสโก
    เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
    โปรแกรมทัวร์
    ความรู้เกี่ยวกับสหพันธรัฐรัสเซีย
    สถานทูตไทย ในต่างประเทศ
    วลาดิเมียร์
    ซูซดาล
    ซากอร์ส
    แผนที่และเส้นทางการท่องเที่ยว
    เวลาและอุณหภูมิโลก
    ของฝากจารัสเซีย
    หนังสือเดินทาง ชนิดต่างๆ
    ที่สุดของรัสเซีย
    บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก
    รวมภาพ ในแต่ละทริป
    คุยกับ เว็บมาสเตอร์
    16 ซาร์แห่งราชวงศ์โรมานอฟ
    เที่ยวบินไปประเทศรัสเซีย
    Webcam
    การเดินทางสู่กรุงมอสโก
    ราชนิกุลรัสเซียที่ควรรู้จัก
    ไปรัสเซียต้องระวัง
    ภาษารัสเซีย ???????
    Golden Ring Cities
    Russian Clips
    ราชตระกูล จักรพงษ์
    Russian TV
    เอกอัครราชทูต
    การก่อการร้ายในรัสเซีย
    ไซบีเรีย
    รัสเซีย : สงครามต่างๆ
    พลซุ่มยิงของโซเวียต (รัสเซีย)
    มรดกโลกของ รัสเซีย
    มาเฟียรัสเซีย
    หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
    รักร่วมเพศ ในรัสเซีย
    คิง ไกเซอร์ ซาร์
    เขี้ยว เล็บ รัสเซีย
    อวกาศกับรัสเซีย
    12 ประเทศในเครือรัฐเอกราช
    วอดก้ารัสเซีย
    เขตปกครองของรัสเซีย
    เพชรรัสเซีย
    เสด็จเยือนรัสเซีย
    คาเวียร์
    เครื่องดนตรีรัสเซีย
    น้ำดื่ม (วาดะ)
    ศิลปินรัสเซีย
    Trans-siberian railway
    ze
    8
    

    

ภาพเว็บมาสเตอร์
เว็บมาสเตอร์ บ่น
ตามใจ ไปหลวงพระบาง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์นี้จะมีประโยชน์.. ไม่มากก็น้อย ขอบคุณครับ
 

เนิ้อหานี้อยู่ในหมวด : เสด็จเยือนรัสเซีย
ร.5 เสด็จรัสเซียเมื่อวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2440
รัสเซีย
    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสรัสเซียเมื่อวันที่ 1-12 กรกฎาคม รัสเซียเป็นประเทศที่สำคัญกับไทยในเวลานั้น เพราะจะช่วยถ่วงดุลอำนาจของมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพราะฝรั่งเศสที่กำลังคุกคามไทย โดยที่ฝั่งเศสกับรัสเซียมีสนธิสัญญาพันธมิตรต่อกัน และสนธิสัญญาฉบับนี้มีความสำคัญต่อฝรั่งเศสมาก หลังจากเยอรมนีปล่อยให้ฝรั่งเศสอยู่โดดเดี่ยวหลายปี ยิ่งไปกว่านั้นรัสเซียก็มีความสนิทสนมกับไทย เพราะมกุฏราชกุมาร ของรัสเซียที่เคยเสด็จมาเยือนได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2

    ใน พ.ศ. 2440 รัสเซียยังไม่ได้มีสัญญาทางพระราชไมตรีกับไทย จนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2442 จึงได้ทำข้อตกลงร่วมกันให้คนรัสเซียได้สิทธิพิเศษต่างๆ เหมือนกับคนต่างชาติที่ได้รับสิทธิพิเศษนั้น แต่กระนั้นทางฝ่าย รัสเซียก็ให้ความสำคัญและความสนใจต่อการเสด็จเยือนยุโรปและรัสเซียมาก - อีกทั้งให้ความช่วยเหลอไทยเป็นพิเศษ - มีการรายงานความเคลื่อนไหวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย่หัวไปยังรัฐบาลของตนตลอดเวลา เช่น ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ คณะทูตต่างป ระเทศได้เข้าเฝ้าโดยที่ไม่มีกำหนดการล่วงหน้า " แต่เนื่องจากทรงมีความรู้ภาษาองกฤษที่ดีเยี่ยม จึงมีพระราชดำรัสตอบโดย ไม่ทรงขัดเขิน... (ทรง) มีพระราชปฎิสันถารกับเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆทรงใช้ภาษาที่ไพเราะและแสดงถึงพระราชปฎิภาณ พระองค์ทรงมีเรื่องสนทนากับพวกเราไม่ซ้ำกัน... พระมหากษัตริย์แห่งสยามทรงยืนอยู่กับข้าพเจ้า (อุปทูตรัสเซียประจำกรุงเบิร์น) นานเป็นพิเศษ และทรงจับมือข้าพเจ้าตลอดเวลา เพื่อนทรงแสดงให้เห็นว่าทรงมีความยินดีเป็นพิเศษ พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสว่า " ข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จับมือกับผู้แทนของรัสเซียขณะนี้ ข้าพเจ้ากำลังเดินทางไปทั่วยุโรปและจะเยือนแทบทุกมหานครแทบทุกแห่ง แต่ข้าพเจ้ามีความสุขเป็นพิเศษที่จะได้มีโอกาสเยือนรัสเซียและเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิ "

    ต่อมายังมีรายงานสรุปสภาพการณ์สยามของอุปทูตรัสเซีย ประจำสยาม ตอนหนึ่งว่า " สำหรับรัสเซีย ข้าพเจ้าคิดว่าย่อมได้รับผลประโยชน์จากความสัมพันธ์อนแน่นแฟ้นกับสยามโดยปราศจากข้อสงสัย... สยามต้องการ ความช่วยเหลือเพื่อจะได้รับในเอกราชของตน และหวังพึ่งความเป็นมิตรระหว่างเรากับฝรั่งเศส ก็จะช่วยให้สยามใกล้ชิดกับฝรั่งเศสมากขึ้น "

    ขบวนรถไฟพระที่นั่งเดนทางถึงกรุงวอร์ซอเมืองหลวงของโปรแลนด์ในอดีตรวมอยู่ในจักรพรรดิรัสเซีย ( ปัจจุบันโปรแลนด์เป็นประเทศที่มีเอกราช ) ที่สถานีรถไฟ พระเจ้าซาร์ทรงสั่งให้ข้าหลวงใหญ่มณฑลวอร์ซอ พร้อมข้าราชการมาถวายการต้อนรับอย่างใหญ่โตเสมือนเป็นการตอบแทนไทยที่ให้การต้อนรับมกุฎราชกุมารรัสเซียมีแถวทหารและพลแตรวงเรียงรายตั้งแต่สถานีรถไฟถึงวังลาเสนกีที่ทางการรัสเซียจัดถวายเป็นที่ประทับ ถึง 22400 คน อีกทั้งราษฎรคอยเฝ้าชมพระบารมีไม่ขาดระยะ

    ที่กรุงวอร์ซอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตรละครโอเปรา , การซ้อมรบของทหาร , สภาพของบ้านเมืองหลังจากประทับอยู่ 1 คืน จึงเสด็จต่อโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งถึงเมืองปีเตอร์ฮอฟ ในตอนค่ำ ที่นั่นพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์และเคานต์ มูราเวียฟ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ ได้มารับเสด็จและทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรวจแถวทหารแล้วนำเสด็จสู่ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ โดยสองข้างทางมีการประดับธงช้างและจุดประทีบตลอดสองข้างทาง

    พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ เป็นที่แปรพระราชฐานของพระเจ้าซาร์ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ เหมือนพระราชวังบางประอินเห็นได้ว่าพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 มีพระราชประสงค์จะให้ระลึกถึงครั้งที่พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายการต้อนรับพระองค์ที่พระราชวังบางประอิน

    อนึ่ง ในวันนั้นเองพระองค์ทรงได้รับข่าวที่ทำให้สบายพระทัยมาก คือมีฝ่ายขุนนางพูดกับพระยาสุริยานุวัตร ( เกิด บุนนาค ) ราชทูตไทยประจำฝรั่งเศสว่า " ความลำบากกับฝรั่งเศสคงจะเบาบาง ฉันจะรับสั่งอะไร กับเอมเปอเรอ คงจะเป็นราชธุระทั้งนั้น เวลานี้กำลังปลื้ม การที่ตรอมตรมมา... ปลดเปลื้องลงเป็นอันมาก "

    พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทรงถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างดียิ่ง พระราชชนนีของพระเจ้าซาร์ คือ เอมเปรสมารีโฟโดวีนา เสด็จมาที่พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปเข้าเฝ้า ทรงรักและอาทรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอันมาก ทรงเล่าว่าในวันสุดท้านที่ทูลลา " เอมเปรสเกือบจะทรงกรรแสงสั่งแล้วสั่งเล่ารับปวารณา กันว่าจะคิดว่าฉันเป็นลูก ฉันก็คิดว่าเป็นแม่ตั้งแต่นี้ไป ทุกวันเป็นแต่จูบฉัน วันนี้เป็นแม่ลูกกันแล้ว เอียงพระะราชปรางให้ฉันจูบ บรรดาลูกทั้งผู้หญิงผู้ชายนับว่าเป็นพี่น้องกัน ต่างคนต่างจูบกันกับฉันทุกคน ลูกเราเอมเปรสก็เอาไป จูบเป็นหลานหมดทั้งนั้น " ในค่ำวันที่ 4 กรกฎาคม พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ทรงจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการ และมีพระราชดำรัสว่ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัสเซีย ทรงจำได้ดีถึงการที่พระองค์ได้รับ " พระเมตตาอย่างเพื่อนอันสนิทในพระนครของกรุงสยาม " และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่า

    " ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเฝ้าพระองค์ถึงกรุงรัสเซีย การที่พระองค์ได้เสร็จไปยังกรุงสยามนั้น ข้าพเจ้าและคนทั้งหลายในกรุงสยามยังจำได้โดยความยินดี

     ข้าพเจ้าถือว่าพระองค์เป็นมิตร ผู้ทรงพระเดชานุภาพ ข้าพเจ้ามีความพอใจในการที่ได้ทรงจัดต้อนรับข้าพเจ้าเป็นอันมาก ข้าพเจ้าขอบพระทัยจากดวงจิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอดื่มถวายไชยมงคลสมเด็จพระเจ้าเอมเปรอกรุงรัสเซีย "

    ที่พระราชวังปีเตอร์ฮอฟจึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่มีผลต่อชะตากรรมของเมืองไทย ทรงมีการปรึกษาข้อราชการ ทรงให้ช่างฉายพระบรมรูปร่วมกัน ซึ่งได้ส่งไปลงหนังสือพิมพ์ในยุโรป เป็นการยืนยันพันธไมตรี ระหว่างกรุงสยามกับรัสเซีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังโปรดให้ เคานต์ มูราเวียฟ เสนาบของจักรพรรดดีกระทรวงการต่างประเทศเข้าเฝ้าปรึกษาข้อราชการ

    ในเช้าวันที่ 5 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จโดยเรือพระที่นั่งที่พระเจ้าวาร์นิโคลัสที่ 2 จัดถวายไปยังกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่นั่นได้เสด็จไปวัดเซนต์ปีเตอร์และเซนต์ปอล เพื่อวางพวง มาลาที่สุสานของราชวงศ์โรมานอฟ แล้วเสด็จไปพระราชวังฤดูหนาว ซึ่งมีของมีค่ามากมายรวมทั้งเครื่องราชูปโภคของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชพอถึงบ่ายถึงเสด็จกลับพรระราชวังปีเตอร์ฮอฟโดยเรือพระที่นั่ง

    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปกรุงมอสโกในค่ำวันที่ 6 กรกฎาคม โดยรถไฟพระที่นั่งและถึงในบ่ายวันรุ่งขึ้นโดยมีพระเจ้าอาของพระเจ้าซาร์และขุนนางชั้นผู้ใหญ่มารับเสด็จและนำเสด็จไปประทับ ที่พระราชวังเครมลิน

    ที่กรุงมอสโก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปทอดพระเนตรวัดเซเวียร์ซึ่งเป็นวัดใหญ่สร้างเพื่อการระลึกที่กรุงมอสโกพ้นจากการโจมตีของจักรพรรดินโปเรียนที่ 1 แห่งฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2355 โดยโบถส์ใหญ่ สามารถบรรจุคนได้ถึง 7000 คนและเสด็จไปหอสมุดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเก็บพระราชสานส์ พระราชไว้มากมาย ทั้งยังมีคำภีร์ใบลานซึ่งเก็บไว้นานกว่า 100 กว่าปีแล้วโดยไม่ทราบว่าเรื่องเป็นอย่างไร มาถวายทอดพระเนตร ทรงมีพระราชดำรัสว่า " เป็นภิกขูปาฎิโมกข์ " หรือคัมภีร์ว่าด้วยวินัยของพระสงฆ์ที่มี 227 ข้อ เขียนด้วยตัวอักษารขอม

    ขอกล่าวถึงการเจรจาระหว่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 เกี่ยวหับความมั่นคงและเอกราชของไทย ซึ่งเป็นพระราชประสงค์ในการเสด็จเยือนรัสเซีย การเจรจามีหลายครั้ง บางครั้ง เคานต์มูราเวียน เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็เข้าร่วมด้วย แต่ละครั้งของการเจรจา ทางรัสเซียก็ได้แสดงความจริงใจในการสนับสนุนไทยทำให้ " ฉัน( พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ) เพิ่งจะเห็นเป็นแน่แก่ใจว่าการที่ฉันมาครั้งนี้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองแท้แล้ว ประโยชน์รวบยอดนั้นคืออันนี้เอง ฉันทูลขอบพระทัยเอมเปรอ ทั้งในส่วนตัวและเมืองสยามซึ่งเอมเปรอได้ยืดดินแดนไว้ในครั้งนี้ ท่านรับมั่นคงนักในข้อนั้นอีก " ข้อความข้อว่าางต้นเป็นพระราชโทรเลขของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ที่กล่าวถึงว่า ทรงได้ประโยชน์สูงสุดตามพระราชประสงค์ในการเสด็จ ประสงค์แล้ว คือการที่พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ทรงถือว่าอินดิเปนเดนหรือเอกราชของสยามเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระราชโทรเลขถึงกรมหลวงเทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดี กระทรวงการต่างประเทศด้วยดังนี้

     " ฉันได้พูดกับเอมเปรอ แลภายหลังกับเคาน์มูราวิฟ ในเรื่องที่เรามีความลำบากกับฝรั่งเศสไม่เฉพราะแต่เรื่องคนโทษทั้ง 2 ได้พูดตลอดถึงเรื่องริยิศเตรชั่น ท่านทั้ง 2 เห็นความลำบากของเราเหมือนกับที่เราเห็นทุกประการ รับจะช่วยโดยทางไมตรีเพื่อจะชี้แจงให้ฝรั่งเศสเห็นทางประโยชน์แลใช้ประโยชน์โดยกว้าง คือการที่ฝรั่งเศสทำ กับเราเดี๋ยวนี้ใช่ว่าเป็นประดยชน์ต่อฝรั่งเศสเลยเป็นแต่ทำให้กับอังกฤษทั้งสิ้น แต่จะรับเป็นแน่ว่าฝรั่งเสสจะทำตามฤายังไม่ได้จะเรียกทูตฝรั่งเศสมาพูด แลให้ร่างหนังสือ ถึงมองชิเออ ฮาโนโตมาให้ดูจะให้เราทราบเมื่อกลับจากมอสโก การที่รัสเซียรีบแข็งแรงนี้ เพราะฮาโนโตให้ทูตมาพูดกับเสนาบดีการต่างประเทศ เพื่อจะช่วยจัดการให้เรา ดีกับฝรั่งเศส ก่อนเวลาที่เรามาถึงเข้าใจว่าคงจะเป็นผลดีมาก แต่เราไม่ได้ขอให้รัสเซียช่วยตัดสินเลยเราไว้ท่า เป็นแต่เพื่อนคนหนึ่ง จะช่วยชี้แจงให้เพื่อน 2 คนดีกันเท่านนั้น "

    พระเจ้าซาร์นิโคลัสดูจะมีความจริงใจในการช่วยเหลือต่อคนไทยมากทีเดียว เพราะในเวลาต่อมาหลังจากเสด็จประพาสฝรั่งเศสครั้งแรกแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังได้เข้าเฝ้าพระเจ้าซาร์นิโคลัส ที่เสด็จมาเมืองดามสตัด ในประเทศเยอรมนี ในวันที่ 7 ตุลาคม และทรงเล่าเรื่องที่เจราจากับฝรั่งเศสให้ฟังทั้งหมด พะเจ้าซาร์นิโคลัส ทรงทูลย้ำพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า ความเป็นเอกราชของไทยเป็นเรื่อง สำคัญ ที่รัสเซียจะต้องช่วยรักษา แม้ว่าการช่วยไทยจะทำให้สูญเสียการเป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสก็ต้องยอม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จกลับจากกรุงมอสโก ถึงพระราชวังปัเตอร์ฮอฟในวันที่ 10 กรกฎาคมและเสด็จออกจากรัสเซียในวันรุ่งขึ้นโดยทางเรือ พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ส่งเสด็จถึงฐานทัพเรือ คอนสตัด ทางด้านทะเลบอลติก เรือพระที่นั่งฯเดินทางต่อถึงกรุงสตอกโฮล์ม เมืองหลวงของสวีเดน ในวันที่ 13 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงยอมรับว่ามีความคิดถึงรัสเซียมาก " ไม่รู้ว่าเขาผูกจิต ผูกใจฉันอย่างไร เรียกได้ว่าหลง "

จากหนังสือ : ร. 5 เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. 116
   ส่งหน้านี้ให้เพื่อน     ติดต่อเว็บมาสเตอร์    
20-11-2011 Views : 13839
หมวด เสด็จเยือนรัสเซีย : 8 หัวข้อ   
  20-11-2011
 • ร.5 เสด็จรัสเซียเมื่อวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2440
๏ปฟ

เธญเธญเธเนเธšเธšเธเธฅเนˆเธญเธ‡ เธญเธญเธเนเธšเธšเธ–เธธเธ‡ เธญเธญเธเนเธšเธšเธšเธฃเธฃเธˆเธธเธ เธฑเธ“เธ‘เนŒ
เธ—เธ™เธฒเธข เธ—เธ™เธฒเธขเธ„เธงเธฒเธก
เธญเธญเธเนเธšเธšเน‚เธฅเน‚เธเน‰ เน‚เธฅเน‚เธเน‰ logo logo design
เธฎเธนเธ›เนเธ•เน‰เธก เธชเธดเธก เธชเธดเธกเธญเธตเธชเธฒเธ™ เธซเธญเน„เธ•เธฃ เธฎเธนเธ›เนเธ•เน‰เธกเธญเธตเธชเธฒเธ™
เธฃเธฑเธšเธ—เธณ SEO, เธฃเธฑเธšเธ—เธณ Seo, seo, google, เธ›เธฑเนˆเธ™เน€เธงเน‡เธš
เธงเธฒเธ”เน€เธชเน‰เธ™ เธˆเธดเธ•เธฃเธเธฃเธฃเธก เธฅเธฒเธขเน„เธ—เธข เธชเธตเธ™เน‰เธณ35.172.230.21 = UNITED STATES    Saturday 13th July 2024  IP : 35.172.230.21   คนที่กำลังอ่าน      ส่งหน้านี้ให้เพื่อน     Bookmark and Share
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย

น่าสนใจก่อนไปรัสเซีย
- พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 มหาราช
- ค้นหาคำสาปแห่งราชวงศ์โรมานอฟ
- พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2
- ราชวงค์โรมานอฟ
- จักรพรรดินี แคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนรัสเซีย
- ความสัมพันธ์ไทย - รัสเซีย
อยากให้อ่าน
- กรุงมอสโก
- นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- เมืองเขตโกล์เด้นริง
- รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
- เมืองวลาดิเมียร์
- เมืองซากอร์ส
- ตุ๊กตาแม่ลูกดก
ชอบอ่านกันมาก
- สถาปัตยกรรมของรัสเซีย ที่เราควรรู้จัก
- ชิ้นส่วนอวัยวะเพศของรัสปูติน
- แฟเบร์เช่ (Faberge) งานศิลป์ สุดอลังการ
- รายพระนามสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งรัสเซีย
- จักรพรรดินีนาถแคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- Trans-Siberian Railway
- วิหารภายในพระราชวังเครมลิน
เรื่องน่ารู้
- ว้อดก้ารัสเซีย
- เพชรรัสเซีย
- รัสเซียนออร์โทดอกซ์ ที่กรุงเทพฯ
- ดู RT TV online (eng)
- ปีเตอร์ คาร์ล ฟาแบร์เช
- เชชเนีย
- ชาวเกย์ที่รัสเซีย
มิตรภาพสองแผ่นดิน
- สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน
- พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ
- พระพี่นางเสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระเทพ เสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระราชินี เสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าหญิงเสด็จเยือนรัสเซีย

เครือรัฐเอกราช 12 ประเทศ
รัสเซีย russia Russia อาร์เมเนีย (Armenia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อาร์เซอร์ไบจาน (Azerbaijan) พศ. 2536 รัสเซีย russia Russia เบลารุส (Belarus) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia จอร์เจีย (Georgia) พศ. 2536-2551 รัสเซีย russia Russia คาซัคสถาน (Kazakhstan) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia คีร์กิซสถาน (Kyrgyzstan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia มอลโดวา (Moldova) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia รัสเซีย (Russia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia ทาจิกิสถาน (Tajikistan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan) พศ. 2548 รัสเซีย russia Russia ยูเครน (Ukraine) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) พศ. 2534
   
รัสเซีย Russia
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
https://www.artnana.com