ปราสาทไมเคิล Mikhailovsky Castle
   
  
  
  
  
  
  
หมวด เนื้อหาทั้งหมด
    มอสโก
    เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
    โปรแกรมทัวร์
    ความรู้เกี่ยวกับสหพันธรัฐรัสเซีย
    สถานทูตไทย ในต่างประเทศ
    วลาดิเมียร์
    ซูซดาล
    ซากอร์ส
    แผนที่และเส้นทางการท่องเที่ยว
    เวลาและอุณหภูมิโลก
    ของฝากจารัสเซีย
    หนังสือเดินทาง ชนิดต่างๆ
    ที่สุดของรัสเซีย
    บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก
    รวมภาพ ในแต่ละทริป
    คุยกับ เว็บมาสเตอร์
    16 ซาร์แห่งราชวงศ์โรมานอฟ
    เที่ยวบินไปประเทศรัสเซีย
    Webcam
    การเดินทางสู่กรุงมอสโก
    ราชนิกุลรัสเซียที่ควรรู้จัก
    ไปรัสเซียต้องระวัง
    ภาษารัสเซีย ???????
    Golden Ring Cities
    Russian Clips
    ราชตระกูล จักรพงษ์
    Russian TV
    เอกอัครราชทูต
    การก่อการร้ายในรัสเซีย
    ไซบีเรีย
    รัสเซีย : สงครามต่างๆ
    พลซุ่มยิงของโซเวียต (รัสเซีย)
    มรดกโลกของ รัสเซีย
    มาเฟียรัสเซีย
    หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
    รักร่วมเพศ ในรัสเซีย
    คิง ไกเซอร์ ซาร์
    เขี้ยว เล็บ รัสเซีย
    อวกาศกับรัสเซีย
    12 ประเทศในเครือรัฐเอกราช
    วอดก้ารัสเซีย
    เขตปกครองของรัสเซีย
    เพชรรัสเซีย
    เสด็จเยือนรัสเซีย
    คาเวียร์
    เครื่องดนตรีรัสเซีย
    น้ำดื่ม (วาดะ)
    ศิลปินรัสเซีย
    test
    

    

    ถามมา-เว็บมาสเตอร์ตอบ

ภาพเว็บมาสเตอร์
เว็บมาสเตอร์ บ่น
ตามใจ ไปหลวงพระบาง


มีสินค้าใหม่ๆ มาให้ดูจ้า..... คลิกเลย..!!!
 เนิ้อหานี้อยู่ในหมวด : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ปราสาทไมเคิล Mikhailovsky Castle
        สร้างในปี พ.ศ. 2339-2343 เป็นที่ประทับของพระเจ้าปอลที่ 1 พระราชโอรสของ พระนางแคทเธอรีนมหาราช  และทรงถูกลอบปลงพระชนม์จากผู้ใกล้ชิดในห้องบรรทมชั้นที่ 1 ในวันที่ 12 มีนาคม 2344 และต่อมาได้กลายมาเป็นอาคารวิทยาลัยแห่งวิศวกร
ปราสาทไมเคิล : มิคาอิลโลฟสกี้ แคสเสิล (Mikhailovsky Castle :1797 - 1801)
         ปราสาทใหญ่ใจกลางเมือง นครเ็้ซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พื้นที่ของปราสาทเป็นส่วนหนึ่งของสวนฤดูร้อนของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช และในปี 1740 เป็นวังฤดูร้อนของ Empress Anna Ivanovna ดำริการก่อสร้างโดย พระเจ้าซาร์ปอลที่ 1 ในศตวรรษที่ 18-19 ตอนปลายและซาร์ปอลที่ 1 ได้สวรรคต ณ ปราสาทแห่งนี้ ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในยุคของพระองค์ และรูปแบบของสถาปัตยกรรมแนวคลาสสิค
         ชื่อปราสาทมาจากชื่อของนักบุญไมเคิล ซึ่งเป็นนักบุญอุปถัมป์ของราชวงศ์โรมานอฟ
         ในปี 1784 พระองค์ทรงร่างแบบด้วยพระองค์เอง ตั้งแต่ทรงเป็นแกร์นดุ๊ก เฉพาะร่างแบบใข้เวลาถึง 12 ปี เพราะทรงปรับเปลี่ยนรูปแบบสถาปัตยกรรมอยู่เรื่อยๆ ตามที่พระองค์ทรงเห็นมา คราเสด็จไปต่างประเทศ (1781-1782)
         ปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี 1797 วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 1797 ร่างของพระราชวังออกแบบโดย สถาปนิก B. I. Bazhenov โดยออกแบบตามคำบอกของพระองค์ คุมการก่อสร้างโดยสถาปนิก B. Brenna การก่อสร้างได้ดำเนินไปทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อความรวดเร็วของการก่อสร้างได้เอาวัสดุการก่อสร้างมาจากที่ต่างๆ เช่น หินออ่น ลวดลายแกะสลักสวยๆ จากมหาวิหารเซ็นต์ไอแซค ภาพวาด งานวิจิตรศิลป์ต่างๆ เอามาจาก พระราชวังแคทเธอรีน เป็นต้น มีการตกแต่งภายในมาเรื่อยๆ จนถึงปี 1801 จึงได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
พระองค์ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในพระราชวัง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 1801 เริ่มขบวนพิธี 9.45 น. ตามฤกษ์
         เริ่มขบวนจากพระราชวังฤดูหนาวมายังปราสาทไมเคิล ตลอดระยะทางมีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา (กลัวการลอบปลงพระชมน์) ในคืนวันที่ 11-12 มีนาคม พระองค์ถูกฆ่าตายในห้องบรรทมของพระองค์เอง (อยู่ได้ 40 วัน) ปราสาทก็ไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป
         - ปี 1823 ปราสาท ได้กลายเป็นโรงเรียนวิศวกรรม
         - ปี 1991 อาคารบางส่วน จัดให้เป็นพิิพิธภัณฑ์รัสเซีย
         ปี 1995 ปราสาท ครบรอบ 300 ปี มีการบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างมโหฬาร และให้ตร