ชุดไข่ ฟาแบร์เช่ (Faberge)
 
  

หมวด เนื้อหาทั้งหมด
    มอสโก
    เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
    โปรแกรมทัวร์
    ความรู้เกี่ยวกับสหพันธรัฐรัสเซีย
    สถานทูตไทย ในต่างประเทศ
    วลาดิเมียร์
    ซูซดาล
    ซากอร์ส
    แผนที่และเส้นทางการท่องเที่ยว
    เวลาและอุณหภูมิโลก
    ของฝากจารัสเซีย
    หนังสือเดินทาง ชนิดต่างๆ
    ที่สุดของรัสเซีย
    บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก
    รวมภาพ ในแต่ละทริป
    คุยกับ เว็บมาสเตอร์
    16 ซาร์แห่งราชวงศ์โรมานอฟ
    เที่ยวบินไปประเทศรัสเซีย
    Webcam
    การเดินทางสู่กรุงมอสโก
    ราชนิกุลรัสเซียที่ควรรู้จัก
    ไปรัสเซียต้องระวัง
    ภาษารัสเซีย ???????
    Golden Ring Cities
    Russian Clips
    ราชตระกูล จักรพงษ์
    Russian TV
    เอกอัครราชทูต
    การก่อการร้ายในรัสเซีย
    ไซบีเรีย
    รัสเซีย : สงครามต่างๆ
    พลซุ่มยิงของโซเวียต (รัสเซีย)
    มรดกโลกของ รัสเซีย
    มาเฟียรัสเซีย
    หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
    รักร่วมเพศ ในรัสเซีย
    คิง ไกเซอร์ ซาร์
    เขี้ยว เล็บ รัสเซีย
    อวกาศกับรัสเซีย
    12 ประเทศในเครือรัฐเอกราช
    วอดก้ารัสเซีย
    เขตปกครองของรัสเซีย
    เพชรรัสเซีย
    เสด็จเยือนรัสเซีย
    คาเวียร์
    เครื่องดนตรีรัสเซีย
    น้ำดื่ม (วาดะ)
    ศิลปินรัสเซีย
    Trans-siberian railway
    ze
    8
    

    

ภาพเว็บมาสเตอร์
เว็บมาสเตอร์ บ่น
ตามใจ ไปหลวงพระบาง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์นี้จะมีประโยชน์.. ไม่มากก็น้อย ขอบคุณครับ
 
เนิ้อหานี้อยู่ในหมวด : มอสโก
ชุดไข่ ฟาแบร์เช่ (Faberge)

ฟาแบร์เช่ (Faberge, Easter Faberge eggs )

         แรกเริ่มนั้น มีผู้ทำไข่อีสเตอร์ถวายแด่พระเจ้าซาร์ เป็นที่โปรดปราณของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 จนมาถึงพระโอรส พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 พระองค์ทรงโปรดปราณมากและมอบให้กับคนที่รัก เป็นฝีมือช่างทองประจำพระราชสำนัก ผลิตผลงานในวันอีสเตอร์ (ดูชมได้ที่พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรรี่ ภายในพระราชวังเครมลิน)

ฟาแบร์เช่  ที่สำคัญๆ มีดังนี้

รูปที่ 1 THE FIFTEENTH ANNIVERSARY EGG พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ทรงรับสั่งให้ทำขึ้นเพื่อมอบให้แก่ราชินีอเล็กซานดรา ครบรอบ 50 พระชันษา ในวันอีสเตอร์ ปี ค.ศ. 1911 ออกแบบและจัดทำโดย ENRIK WIGSTROM ผลิตที่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบริ์ก

รูปที่ 2 THE CORONATION EGG พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ทรงรับสั่งให้ทำขึ้นเพื่อมอบให้แก่ราชินีอเล็กซานดรา ในวันอีสเตอร์ ปี ค.ศ. 1897  ออกแบบและจัดทำโดย  MICHAEL PERCHIN ผลิตที่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบริ์ก

รูปที่ 3 THE LILIES OF THE VALLEY EGG พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ทรงรับสั่งให้ทำขึ้นเพื่อมอบให้แก่ราชินีอเล็กซานดรา ในวันอีสเตอร์ ปี ค.ศ. 1898  ออกแบบและจัดทำโดย  MICHAEL PERCHIN ผลิตที่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบริ์ก

---------------------------------------------------

วันอีสเตอร์ (บทความที่เกี่ยวข้องเพื่อความรู้เกี่ยวกับวันอีสเตอร์)

        วันอีสเตอร์ได้เวียนกลับมาอีกวาระหนึ่งย่อมเป็นเครื่องเตือนใจเราให้มีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นในพระเยซูคริสต์ เป็นความเชื่อมั่นที่แสดงออกโดยการประพฤติและปฏิบัติตามสิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้า คนที่มีความเชื่อมากคือคนที่ยอมให้พระเจ้าทรงใช้ได้มากและเชื่อฟังพระองค์มาก เป็นผู้ที่ยอมจำนนต่อกติกาของพระเจ้าตามพระคัมภีร์ เช่นเดียวกับที่พระเยซูคริสต์ทรงเชื่อฟังพระบิดาจนถึงความมรณาบนไม้กางเขน อันนี้แหละเป็นหลักการสำคัญของการดำเนินชีวิตคริสเตียน (ฟป. 2:8) พระเยซูคริสต์ไม่ได้ตายเปล่า อำนาจของความตายเหนี่ยวรั้งพระองค์ไว้ไม่ได้ และพระองค์ได้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่ 3 ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าสำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งในความเชื่อของคริสเตียน วันที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นเป็นวันอาทิตย์

        ต่อมาเราเรียกวันนั้นว่า “วันอีสเตอร์” (Easter หรือ Easter Sunday) คริสจักรได้ฉลองวันอีสเตอร์อย่างเป็นทางการในราวคศ. 325 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ใกล้วันที่ 14 เดือนนิสาน (Nissan) ของชาวยิว คืออยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 25 เมษายน

        สัญลักษณ์ของวันอีสเตอร์คือ ไข่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการบังเกิดใหม่หรือมีชีวิตใหม่ กางเขนและอุโมงค์ที่ว่างเปล่า เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ มีคนกล่าวว่าคริสเตียนแท้มักจะดำเนินชีวิตโดยยึดหลักการที่ว่า พระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนม์ในวันศุกร์ประเสริฐเพื่อเราเมื่อวานนี้ และทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันอาทิตย์อีสเตอร์ และทรงสถิตอยู่กับเราในวันนี้ และพระองค์จะทรงเสด็จกลับมารับเรา (ผู้เชื่อ) ในวันพรุ่งนี้

        ชีวิตอย่างนี้จึงเป็นชีวิตที่มีความปิติยินดีอยู่เสมอ และตื่นเต้นด้วยความหวังใจในชีวิต จะไม่ยอมแพ้หรือท้อถอยง่ายๆ วันนี้ท่านพร้อมจะดำเนินชีวิตโดยยึดหลักการแบบนี้หรือไม่

         โดย ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล

---------------------------------------------------

        ที่มาของพระแก้วมรกตน้อยนั้น สืบเนื่องจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์มีพระราชดำริว่า พระราชวังดุสิตเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์อีกแห่งหนึ่ง สมควรจะมีพระพุทธรูปเพื่อทรงสักการบูชา เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ดังเช่น พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่ประดิษฐานในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ เสด็จทวีปยุโรปในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ จึงมีดำรัสสั่งให้หาแก้วมรกตขนาดใหญ่พร้อมช่างฝีมือดีเพื่อสร้างพระพุทธรูปด้วย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ทรงเสาะหาหินหยกสีเขียวได้ในรัสเซีย และโปรดให้ ปีเตอร์ คาร์ล ฟาแบร์เช่  (Peter Carl Faberge)เจ้าของร้านเครื่องทองประจำราชสำนักรัสเซียเป็นผู้สร้าง แล้วเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๕๗ ดังปรากฏเครื่องหมาย “FABERGE1914”สลักอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูป

ภาพล่างสุด คือ Peter Carl Faberge : ช่างทองประจำราชสำนักซาร์ ผู้ผลิตผลงานอันเลื่องชื่อ

   ส่งหน้านี้ให้เพื่อน     ติดต่อเว็บมาสเตอร์    
27-06-2006 Views : 9217
หมวด มอสโก : 42 หัวข้อ   
  27-06-2006
 • ชุดไข่ ฟาแบร์เช่ (Faberge)
๏ปฟ

เธญเธญเธเนเธšเธšเธเธฅเนˆเธญเธ‡ เธญเธญเธเนเธšเธšเธ–เธธเธ‡ เธญเธญเธเนเธšเธšเธšเธฃเธฃเธˆเธธเธ เธฑเธ“เธ‘เนŒ
เธ—เธ™เธฒเธข เธ—เธ™เธฒเธขเธ„เธงเธฒเธก
เธญเธญเธเนเธšเธšเน‚เธฅเน‚เธเน‰ เน‚เธฅเน‚เธเน‰ logo logo design
เธฎเธนเธ›เนเธ•เน‰เธก เธชเธดเธก เธชเธดเธกเธญเธตเธชเธฒเธ™ เธซเธญเน„เธ•เธฃ เธฎเธนเธ›เนเธ•เน‰เธกเธญเธตเธชเธฒเธ™
เธฃเธฑเธšเธ—เธณ SEO, เธฃเธฑเธšเธ—เธณ Seo, seo, google, เธ›เธฑเนˆเธ™เน€เธงเน‡เธš
เธงเธฒเธ”เน€เธชเน‰เธ™ เธˆเธดเธ•เธฃเธเธฃเธฃเธก เธฅเธฒเธขเน„เธ—เธข เธชเธตเธ™เน‰เธณ35.172.230.21 = UNITED STATES    Saturday 13th July 2024  IP : 35.172.230.21   คนที่กำลังอ่าน      ส่งหน้านี้ให้เพื่อน     Bookmark and Share
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย

น่าสนใจก่อนไปรัสเซีย
- พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 มหาราช
- ค้นหาคำสาปแห่งราชวงศ์โรมานอฟ
- พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2
- ราชวงค์โรมานอฟ
- จักรพรรดินี แคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนรัสเซีย
- ความสัมพันธ์ไทย - รัสเซีย
อยากให้อ่าน
- กรุงมอสโก
- นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- เมืองเขตโกล์เด้นริง
- รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
- เมืองวลาดิเมียร์
- เมืองซากอร์ส
- ตุ๊กตาแม่ลูกดก
ชอบอ่านกันมาก
- สถาปัตยกรรมของรัสเซีย ที่เราควรรู้จัก
- ชิ้นส่วนอวัยวะเพศของรัสปูติน
- แฟเบร์เช่ (Faberge) งานศิลป์ สุดอลังการ
- รายพระนามสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งรัสเซีย
- จักรพรรดินีนาถแคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- Trans-Siberian Railway
- วิหารภายในพระราชวังเครมลิน
เรื่องน่ารู้
- ว้อดก้ารัสเซีย
- เพชรรัสเซีย
- รัสเซียนออร์โทดอกซ์ ที่กรุงเทพฯ
- ดู RT TV online (eng)
- ปีเตอร์ คาร์ล ฟาแบร์เช
- เชชเนีย
- ชาวเกย์ที่รัสเซีย
มิตรภาพสองแผ่นดิน
- สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน
- พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ
- พระพี่นางเสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระเทพ เสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระราชินี เสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าหญิงเสด็จเยือนรัสเซีย

เครือรัฐเอกราช 12 ประเทศ
รัสเซีย russia Russia อาร์เมเนีย (Armenia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อาร์เซอร์ไบจาน (Azerbaijan) พศ. 2536 รัสเซีย russia Russia เบลารุส (Belarus) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia จอร์เจีย (Georgia) พศ. 2536-2551 รัสเซีย russia Russia คาซัคสถาน (Kazakhstan) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia คีร์กิซสถาน (Kyrgyzstan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia มอลโดวา (Moldova) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia รัสเซีย (Russia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia ทาจิกิสถาน (Tajikistan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan) พศ. 2548 รัสเซีย russia Russia ยูเครน (Ukraine) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) พศ. 2534
   
รัสเซีย Russia
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
https://www.artnana.com