คำศัพท์ทั้งหมด
Thai
English
Russian
Reading
??????
Law
закон
??-??
??????
Paper
бумага
???-?????
???????
Bangkok
бангкок
???????
????
Coffee
кофе
?????
???
Eat
есть
???
????
Shrimp
креветка
????????????
?????
Key
ключ
?????
???????
Chair
стул
????
?????? ?
Slowly Drive
Медленная езда
??????????? ??????
???
white
белый
???????
????
Rice
рис
???
???
Teacher
туалет
???????
???
job
работа
???????
????
Money
деньги
???????
?????? ??????
Square
площадь
????? ???
????
Spoon
ложка
???? ??
???
Yes
да
??
????????????????????
Saint-Petersburg
Санкт-Петербург
??????????? ????
?????
Music
музыка
??? ??? ??

ศัพท์ทั้งหมด 84 ศัพท์ | แสดงหน้าละ 20 ศัพท์ | รวมทั้งหมด : 5 หน้า 1 [2][3][4] หน้าถัดไป>>