Gallery Menu

<b>หมวดรูปภาพทั้งหมด</b>
รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสรัสเซีย เพื่อเยี่ยมเยือนพระเจ้าซาร์นิโคลาสที่ 2 พระสหายเก่า พระเจ้าซาร์ฯ โปรดให้ถ่ายรูปนี้เป็นที่ระลึก แล้วทรงส่งไปลงหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส พวกฝรั่งเศสตกใจว่า รัชกาลที่ 5 ทรงรู้จักมักจี่กับพระเจ้าซาร์ฯ ตั้งแต่เมื่อไร กลายเป็นเรื่องฮือฮามาก ในสมัยนั้น  (พาดหัวข่าว ขึ้นปกหนังสือพิมพ์ L'ILLUSTRATION ฉบับวันที่ 11 SEBTEMBRE 1897)