Gallery Menu

<b>หมวดรูปภาพทั้งหมด</b>
- สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

    2550 นอกจากจะเป็นปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษาแล้ว ยังถือเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 110 ปีความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนรัสเซีย เมื่อครั้งพุทธศักราช 2440 ด้วย

    ในโอกาสสำคัญนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่าง เป็นทางการ ตามคำทูลเชิญของนายวลาดีมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่ง สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2550

    เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงมอสโก รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียจะ จัดพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ ณ ท่าอากาศยานวนูโคโว ระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นาถทรงเยือนกรุงมอสโก รัฐบาลรัสเซียได้จัดพระราชวังเครมลินถวายเป็นที่ประทับ และประธานาธิบดีแห่ง สหพันธรัฐรัสเซียจะถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ ณ พระราชวังเครมลิน โอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิ ส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชวังเครมลิน เพื่อเผยแพร่ศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมของไทยด้วย

    หลังจากทรงเยือนกรุงมอสโกแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เพื่อทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมของ รัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย รวมทั้งพระราช วังปีเตอร์โฮฟ ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนรัสเซียในปีพุทธศักราช 2440 ทั้งนี้ รัฐบาลไทยกับรัฐบาลรัสเซียจะร่วมกันบูรณะพระราชวังปีเตอร์โฮฟ เพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จพระราช ดำเนินไปทรงเยือนในครั้งนั้น พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถด้วย

    ปี พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงนำประเทศสยามออกสู่สังคมโลกอย่างสง่างาม โดยการเสด็จพระราชดำเนินประพาสทวีปยุโรป เพื่อกระชับพระราชไมตรีกับราชวงศ์ต่าง ๆ ให้สนิทสนมยิ่งขึ้น ด้วยสถานภาพของสยามขณะนั้นกำลังตกอยู่ในภาวะล่อแหลม ถูกข่มขู่รุกรานจากประเทศมหาอำนาจที่ต้องการล่าอาณานิคม และในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังจักรวรรดิรัสเซียด้วย เพื่อทรงเยี่ยม ซาร์นิโคลัสที่ 2 พระสหายสนิทตั้งแต่ครั้งเสด็จฯมาประทับที่พระ ราชวังบางปะอินเมื่อหลายปีก่อนหน้า

    ก่อนที่จะเสด็จฯ ถึงรัสเซีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสอาณาจักรออสเตรีย เพื่อทรงพบกับจักรพรรดิ ฟรานซ์โจเซฟที่ 1 ณ กรุงเวียนนา แล้วเสด็จฯ ต่อไปยังกรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ซึ่งขณะนั้นรวมเป็นอาณาจักรเดียวกันกับออสเตรีย จากนั้นเสด็จฯ โดยรถไฟพระที่นั่งไปยังประเทศรัสเซีย เมื่อเสด็จฯ ถึงนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งตรงกับวันที่ 2 กรกฎาคม พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ทรงรอรับเสด็จ ณ สถานีปีเตอร์โฮฟ แล้วนำเสด็จฯ ต่อไปพำนักยังพระราช วังปีเตอร์โฮฟ

    การเสด็จพระราชดำเนินเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 2-11 กรกฎาคม 2440 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทางรัฐบาลรัสเซียได้ถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติครั้งนั้นได้ ปรากฏหลักฐานเป็นภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ที่ทรงฉายพระรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ณ พระราชวังปีเตอร์โฮฟ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จวบจนปัจจุบัน

    ผลจากการเสด็จฯ เยือนยุโรปในครั้งนั้น ทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปอย่างตะวันตกมากขึ้นในเวลาต่อมา โดยบรรดานักวิชาการหลายคนต่างเชื่อว่า มีผลทางการเมืองที่สำคัญคือ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ธำรงรักษาความเป็นเอกราชเอาไว้ได้ตราบจนทุกวันนี้
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำพระบรมฉายาลักษณ์มาเผยแพร่ที่เว็บไซต์
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า เว็บมาสเตอร์เที่ยวรัสเซียดอทคอม
เนื้อหาจาก : www.mediathai.net

Page | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | All

Page | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | All 
3.235.24.113 = UNITED STATES    Sunday 22nd May 2022  IP : 3.235.24.113   คนที่กำลังอ่าน      ส่งหน้านี้ให้เพื่อน     Bookmark and Share
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย


น่าสนใจก่อนไปรัสเซีย
- พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 มหาราช
- ค้นหาคำสาปแห่งราชวงศ์โรมานอฟ
- พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2
- ราชวงค์โรมานอฟ
- จักรพรรดินี แคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนรัสเซีย
- ความสัมพันธ์ไทย - รัสเซีย
อยากให้อ่าน
- กรุงมอสโก
- นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- เมืองเขตโกล์เด้นริง
- รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
- เมืองวลาดิเมียร์
- เมืองซากอร์ส
- ตุ๊กตาแม่ลูกดก
ชอบอ่านกันมาก
- สถาปัตยกรรมของรัสเซีย ที่เราควรรู้จัก
- ชิ้นส่วนอวัยวะเพศของรัสปูติน
- แฟเบร์เช่ (Faberge) งานศิลป์ สุดอลังการ
- รายพระนามสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งรัสเซีย
- จักรพรรดินีนาถแคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- Trans-Siberian Railway
- วิหารภายในพระราชวังเครมลิน
เรื่องน่ารู้
- ว้อดก้ารัสเซีย
- เพชรรัสเซีย
- รัสเซียนออร์โทดอกซ์ ที่กรุงเทพฯ
- ดู RT TV online (eng)
- ปีเตอร์ คาร์ล ฟาแบร์เช
- เชชเนีย
- ชาวเกย์ที่รัสเซีย
มิตรภาพสองแผ่นดิน
- สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน
- พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ
- พระพี่นางเสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระเทพ เสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระราชินี เสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าหญิงเสด็จเยือนรัสเซีย

เครือรัฐเอกราช 12 ประเทศ
รัสเซีย russia Russia อาร์เมเนีย (Armenia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อาร์เซอร์ไบจาน (Azerbaijan) พศ. 2536 รัสเซีย russia Russia เบลารุส (Belarus) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia จอร์เจีย (Georgia) พศ. 2536-2551 รัสเซีย russia Russia คาซัคสถาน (Kazakhstan) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia คีร์กิซสถาน (Kyrgyzstan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia มอลโดวา (Moldova) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia รัสเซีย (Russia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia ทาจิกิสถาน (Tajikistan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan) พศ. 2548 รัสเซีย russia Russia ยูเครน (Ukraine) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) พศ. 2534
   
รัสเซีย Russia
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphor Mueng, Kalasin 46000
www.artnana.com