พ.ศ. 1405 ผู้นำชาวลังกาเวียน ชื่อว่า รูริค (Rurik) ก่อตั้งบ้านเมืองขึ้นที่บ้านที่เมืองนอฟโกรอด (Novgorod)

พ.ศ. 1425 ผู้สำเร็จราชการของรูริค (Rurik) ชื่อว่า โอเร็ค (Oleg) เข้าปกครองเคียฟ (Kiev) และยกเคียฟให้เป็นเมืองหลวง

พ.ศ. 1531 เจ้าชายวลาดิมีร์ที่ 1 (Vladimir I) ยอมรับนับถือศาสนาคริสต์

พ.ศ. 1651 ก่อตั้งเมืองวลาดิมีร์ (Vladimir) ซึ่งปัจจุบันอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงมอสโก

พ.ศ. 1690 กรุงมอสโก เริ่มก่อตั้งขึ้นจากป้อมปราการขนาดเล็ก

พ.ศ. 1699 เจ้าชายยูริ ดอลโกรูกี้ (Yuri Dolgoruky) สร้างป้อมไม้เครมลินเป็นครั้งแรก

พ.ศ. 1766 พวกมองโกลเข้ามารุกรานเป็นครั้งแรก โดย บาตู (Batu) เหลนของเจงกิสข่าน

พ.ศ. 1871 เจ้าชายอีวานที่ 1 (Ivan I) ปกครองเมืองวลาดิมีร์ และยกเป็นเมืองหลวงแทนเคียฟ

พ.ศ. 1888 บาทหลวงเซอร์เจียสแห่งราโดเนสซ์ (Sergius of Radonezh) ก่อสร้างโบสถ์ไม้เล็กๆ แต่ปัจจุบันกลายเป็นโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่สวยงามชื่อว่า Trinity Monastery of St. Sergius

พ.ศ. 1923 ดมิทริ ดอนสกอย (Dmitry Donskoy) รบชนะพวกมองโกลที่สมรภูมิคูริโคโว (Kurikovo)

พ.ศ. 2019 พระเจ้าอีวานที่ 3 (Ivan III) ยกเลิกการส่งเครื่องบรรณาการแก่พวกมองโกล และใช้ชื่อ " ซาร์ " นำหน้า

พ.ศ. 2095 พระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan IV) ได้รับชัยชนะเหนือมองโกล

พ.ศ. 2114 มองโกลเข้าโจมตีมอสโก

พ.ศ. 2156 มิคาอิล (Mikhail) ได้รับเลือกเป็รซาร์องค์แรกแห่งราชวงค์โรมานอฟ (Romanov) เมื่ออายุเพียง 16 ปี

พ.ศ. 2197 เกิดสงครามกับโปแลนด์ 3 ปี

พ.ศ. 2225 พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 (Peter I) มหาราช ขึ้นครองราชย์ เป็นซาร์องค์แรกที่ไปต่างประเทศ สร้างเมืองหลวงใหม่ชื่อเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบริก (St. Petersburg) ทรงครองราชย์อยู่ 43 ปี

พ.ศ. 2268 พระนางแคทเธอรีนที่ 1 (Catherine I) ครองราชย์ 2 ปี

พ.ศ. 2270 พระเจ้าปีเตอร์ที่ 2 (Peter II) ครองราชย์ 3 ปี ใช้เมืองมอสโก (Moscow) เป็นเมืองหลวง

พ.ศ. 2273 พระนางแอนนา (Anna) ครองราชย์ 10 ปี

พ.ศ. 2274 พระอลิซาเบธ (Elizabeth) ครองราชย์ 21 ปี

พ.ศ. 2298 มิคาอิล โลโมโนซอฟ (Mikhail Lomonosov) ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมอสโก

พ.ศ. 2305 พระเจ้าปีเตอร์ที่ 3 (Peter III) ถูกปลงพระชนต์โดยพระมเหสีของพระองค์ ซึ่งเป็นเจ้าหญิงจากเยอรมัน และชู้รัก ไกรกอรี่ โอร์ลอฟ (Grigory Orlov) มหาดเล็กรักษาพระองค์ พระนางขึ้นครองราชย์โดยมีพระนามว่า แคทเธอรีนที่ 2 (Catherine II) มีการทำสงครามกับตุรกีเป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2339 พระนางแคทเธอรีนที่ 2 มหาราช สวรรคต พระเจ้าปอลที่ 1 (Paul I) ขึ้นครองราชย์ต่อ

พ.ศ. 2344 พระเจ้าปอลที่ 1 (Paul I) ถูกลอบสังหาร พระเจ้าอเลกซานเดอร์ที่ 1 (Alexander I) ขึ้นครองราชย์สืบต่อ

พ.ศ. 2348 เกิดสงครามกับฝรั่งเศส รัสเซียมีชัยชนะในการรบที่ออสเตอร์ลิสส์ (Austerlitz)

พ.ศ. 2355 นโปเลียนบุกเข้ามอสโก แต่ตีไม่สำเร็จจึงต้องล่าถอยออกไป

พ.ศ. 2368 พระเจ้าซาร์นิโคลัส 1 (NIcholas I) ขึ้นครองราชย์สร้างทางรถไฟจากมอสโกถึงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

พ.ศ. 2408 ลีโอ ตอลสตอล (Leo Tolstoy) แต่งนวนิยายที่ยิ่งใหญ่เรื่อง "สงครามและสันติภาพ" อันโด่งดัง

พ.ศ. 2424 พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ( Alexsander II) ถูกสังหารจากคณะ People' Will พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ( Alexsander III) ครองราชย์ต่อ

พ.ศ. 2437 Alexsander llyich Ulyanov พี่ชายของเลนินถูกแขวนคอ จากการลอบปลงพระชนม์ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3

พ.ศ. 2437 พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 สวรรคต หลังจากการครองราชย์อย่างกดขี่ข่มเหงประชาชนเป็นอย่างมาก และมีนโยบายการปกครองประเทศที่ถอยหลัง พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 (Nicholas II) ขึ้นเสวยราชย์

พ.ศ. 2441 ได้มีการก่อตั้งพรรคแรงงานสังคมนิยมประชาธิปไตยขึ้น

พ.ศ. 2441 วลาดิมีร์ เลนิน (Vladimir llyich Lenin) พิมพ์บทความ "What is to be done?"

พ.ศ. 2447 เกิดสงครามกับญี่ปุ่น 1 ปี

พ.ศ. 2447 หนังสือพิมพ์ปราฟด้า (Pravda) เริ่มก่อตั้งและพิมพ์จำหน่าย

พ.ศ. 2457 สงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้น

พ.ศ. 2460 เกิดสงครามปฏิวัติรัสเซีย เมืองหลวงย้ายมาอยู่ที่มอสโก

พ.ศ. 2461 พรรคบอลเชวิก (Bolshevik) สังหารพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 พร้อมพระราชวงศ์ที่เยคาเตรินเบิร์ก (Yekaterinberg)

พ.ศ. 2461 เลนินเป็นผู้นำคนแรกของสหภาพสาธารรัฐสังคมนิยมโซเวียต

พ.ศ. 2467 เลนินถึงแก่กรรมด้วยอายุเพียง 54 ปี โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ได้เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แทน

พ.ศ. 2475 ระบอบปกครองสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เป็นที่ยอมรับ นำมาปกครองประเทศ

พ.ศ. 2482 สตาลินเข้าร่วมข้อตกลงนาซี - โซเวียต

พ.ศ. 2484 ฮิตเลอร์บุกโจมตีโซเวียต เข้าถึงชานกรุงมอสโก พร้อมทั้งเข้าล้อมเมืองเลนินกราด (Leningrad)

พ.ศ. 2490 เกิดสงครามเย็นกับสหรัฐอเมริกา(Cold War) โดยเป็นสงครามที่ไม่มีการประกาศ

พ.ศ. 2496 สตาลินถึงแก่กรรม ขณะอายุได้ 74 ปี

พ.ศ. 2500 ยานอวกาศ สปุตนิก 1 (Sputnik 1) ขึ้นสู่อวกาศ และสปุตนิก 2 (Sputnik 2) พร้อมสนัขไลก้า (Lika) ในเวลาต่อมา

พ.ศ. 2504 ยูริ กาการิน (Yuri Gagarin) นักบินอวกาศคนแรกของโลกขึ้นสู่อวกาศ

พ.ศ. 2505 นิกิต้า ครุสชอฟ (Nikita Khrushchev) ตั้งฐานทัพจรวดนิวเคลียร์ในคิวบา แต่สหรัฐอเมริกาพบเข้า จอห์น เอฟ เคเนดี้ จึงบีบบังคับให้ถอนฐานทัพออกไป เป็นชนวนทำให้เกือบเกิดสงครามนิวเคลียร์

พ.ศ. 2507 เลโอนิด เบรซเนฟ (Leonid Brezhnev) ขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ แทนครุสชอฟที่ถูกปลดออกเนื่องจากดำเนินนโยบายผิดพลาด

พ.ศ. 2511 กองทหารโซเวียตบุกเข้าเกสโลวะเกีย

พ.ศ. 2512 เกิดการเจรจาทางยุทธศาสตร์ จำกัดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐอเมริกา (Strategic Arms Limitation Talk = SALT)

พ.ศ. 2522 โซเวียตรุกรานอัฟกานิสถาน

พ.ศ. 2523 โอลิมปิคมอสโก ถูกบอยคอตจากชาติตะวันตก

พ.ศ. 2525 เบรซเนฟ ถงแก่กรรม ยูริ แอนโดรบอฟ (Yuri Andropov) ขึ้นมามีอำนาจแทน

พ.ศ. 2527 คอนสแตนติน เชอร์เนนโก้ (Konstantin Chernenko) เป็นใหญ่แทนแอนโดรบอฟซึ่งเสียชีวิตลง

พ.ศ. 2528 มิคาอิล กอร์บาซอฟ (Mikhail Gorbachev) ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ หลัวเซอร์เนนโก้ถึงแก่กรรม

พ.ศ. 2529 เกิดการรั่วของโรงงานเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ที่เชอร์โนบิล (Chernobyl)

พ.ศ. 2532 โซเวียตถอนทัพออกจากอัฟกานิสถาน

พ.ศ. 2534 บอริส เยลต์ซิน (Boris Yeltsin) ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีของรัสเซีย

พ.ศ. 2536 บอริส เยลต์ซิน กับ จอร์จ บุช ทำสนธิสันญาลดกำลังอาวุธ และขายกิจการรัฐวิสาหกิจให้เอกชนนำไปดำเนินกิจการต่อ

พ.ศ. 2537 รัสเซียส่งทหารเข้าไปในสาธารรัฐเชเชน หรือ เชชย่า (Chechen or Chechnya) ยึดเมืองหลวงกรอซนี่ (Grozny) ทำให้เกิดกบฏเชชย่า ซึ่งทำการรบใต้ดิน และก่อการร้ายอยู่เนื่องๆ จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2540 มอสโกจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีการก่อตั้งกรุงมอสโก

พ.ศ. 2543 วลาดิมีร์ ปูติน (Vladimir Putin) ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดี ด้วยวัยเพียง 47 ปี