เว็บนี้ เน้นให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย (ไม่มีการจัดทัวร์) หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับ เพราะอยู่ประเทศไทย อีกทั้งไม่ได้เรียนจบจากรัสเซีย เคยไปเที่ยวเท่านั้น!!
. หัวข้อกระทู้ทั้งหมด
: Россия и Таиланд (Сиам)
รัสเซีย และ ไทย (สยาม) - ประวัติของความสัมพันธ์
Россия и Таиланд (Сиам) – история отношений.
125.25.144.106 โดย patt อีเมล์ : ( 2191 ) โพสต์เมื่อ : 06/02/2010 23:44:41 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
พิมพ์หน้านี้ | ตอบกลับ แสดงความคิดเห็น | ปิดหน้านี้
 

Первыми россиянами, ступившими в 1863 году на землю Сиама, были моряки с кораблей «Гайдамак» и «Новик». Командиры русских кораблей были тепло приняты королем Рамой IV.

จากเว็บรัสเซีย ขออภัยผมไม่สามารถแปลให้ได้ครับกลัวจะผิด
ความคิดเห็นที่ 25 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 00:06:04 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
В 1875 году в Бангкоке побывал Миклухо-Маклай. Он также был принят королем, который снабдил его письмом, предписывающим местным властям оказывать путешественнику всяческое содействие в его исследованиях.
ความคิดเห็นที่ 24 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 00:07:00 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
В 1882 году русское правительство направило в Сиам несколько кораблей на празднование 100-летнего юбилея правящей династии Чакри и столетия со дня основания Бангкока.
ความคิดเห็นที่ 23 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 00:08:09 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
Представители России привезли поздравления и подарки для короля.
ความคิดเห็นที่ 22 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 00:09:10 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
В 1888 году русский композитор Шуровский написал музыку для гимна Сиама. В благодарность за это король Чулалонгкорн подарил ему именную серебряную табакерку.
ความคิดเห็นที่ 21 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 00:10:26 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
О близости двух королевских дворов в конце XIX – начале XX веков говорит и обилие подарков, которыми обменивались монархи наших стран. Так, королевская семья Таиланда и поныне обладает уникальной коллекцией изделий известнейшей русской ювелирной фирмы «Фаберже» из более чем 70 предметов, часть которых в различное время использовалась для официальных церемоний.
ความคิดเห็นที่ 20 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 00:11:42 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
Среди них наиболее известны нефритовый Большой Будда, Малый Будда во дворце Читлада и нефритовая чаша, поддерживаемая тремя фигурами из золота. Восхищение Рамы V мастерством семьи Фаберже было настолько велико, что по его официальному приглашению в 1908 году Таиланд посетил один из членов этой фамилии.
ความคิดเห็นที่ 19 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 00:12:39 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
В 1890 году Бангкок посетил наследник российского престола, будущий император Николай II. Цесаревич Николай совершал большое путешествие вокруг света. После посещения Японии и Индии он добрался до Таиланда, где был встречен с королевскими почестями королем Рамой V. Монархи очень понравились друг другу и быстро подружились.
ความคิดเห็นที่ 18 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 00:13:57 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
Сидят слева направо: наследный принц Сиама Маха Чакри, царевич Николай Александрович, король Чулалонгкорн (Рама V), великий князь Георгий Александрович, младший брат царевича, принц, младший брат короля Сиама. Во время визита Николая Александровича в Сиам в марте 1891 года.
ความคิดเห็นที่ 17 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 00:14:53 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
В июле 1891 года в Сиам прибыла канонерская лодка «Сивуч». Ее командиру, капитану второго ранга Плаксину, была поручена почетная миссия вручить королю Сиама Чулалонгкорну (Раме V) (в благодарность за исключительно радушный прием цесаревича Николая) от имени русского правительства орден Андрея Первозванного. Этот орден в настоящее время можно увидеть при посещении музея королевского дворца в Бангкоке. В ответ на это в Петербург был направлен брат короля Рамы V, принц Дамронг, вручивший российскому монарху орден династии Чакри.

Помимо официальной части принц Дамронг заручился поддержкой России в противостоянии тайцев захватническим планам англичан и французов. И те и другие мечтали превратить Таиланд в колонию.
ความคิดเห็นที่ 16 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 00:16:00 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
Англия и Франция непосредственно угрожали Сиаму колониальным захватом территорий.
ความคิดเห็นที่ 15 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 00:17:05 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
Вскоре вслед за своим братом (в 1897 году) посетил Россию и сам король. Он хотел заручиться поддержкой России в противостоянии Англии и Франции. Однако Россия давить на Францию и Англию не хотела (ссориться было не выгодно), но желая помочь Сиаму, Николай поступил со смекалкой . На следующий день по приезду Рамы V в Россию, по всему миру в газетах было напечатано фото двух монархов… Франция и Англия подумали, что у России имеются какие-то дружественные отношения с Сиамом. Решив не портить отношения с Российской империей колониальные державы оставили в покое Сиам! Осенью этого же года между Россией и Сиамом были установлены дипломатические отношения. А через два года России было предоставлено право наибольшего благоприятствования в торговле.

ภาพประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ พระเจ้าซารืนิโคลัสที่ 2 ทรงฉายพระรูปร่วมกับพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ก่อนจะส่งให้หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสนำไปตีพิมพ์ ขึ้นหน้า 1 เป็นที่ตกอกตกใจของฝรั่ง ภาพนี้เป้นสาเหตุหนึ่งที่ ร.5 ได้รับเชิญให้เป็นอาคันตุกะของฝรั่งเศสในเวลาต่อมา ซึ่งก่อนหน้านั้นฝรั่งเศส ไม่ยินยอมให้พระองค์พบ เพราะเกรงว่าจะทรงพูดเรื่องดินแดนต่างๆ ที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครอง
ความคิดเห็นที่ 14 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 00:22:39 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
Тогда же король Чулалонгкорн направил на учебу в Россию своего сына – принца Чакрабона, который окончил в России Академию Генерального штаба. А в 1906 году принц тайно женился на русской девушке Екатерине Ивановне Десницкой, дочери судьи из Луцка. Зная, что ни собственная семья, ни его могущественный покровитель – Николай II, не разрешат ему жениться, принц тайно обвенчался с Десницкой в Константинополе, а затем также тайно привез ее в Таиланд. Данный поступок вызвал целую бурю негодования. Чужестранку не принимали ко двору, а сам принц долгое время был в опале.
ความคิดเห็นที่ 13 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 00:24:22 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
Лишь после того, как у Десницкой родился сын, ее официально признали супругой Чакрабона, а ее сына Чулу – принцем. В 20-е годы дворцовые интриги привели супругов к разводу. Екатерина уехала в Шанхай, где и прожила до конца жизни. Принц Чува прожил спокойную жизнь при дворе и умер в 60-е годы.
ความคิดเห็นที่ 12 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 00:25:29 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
В 1911 году крейсер «Аврора» (да -да, тот самый) доставил в Бангкок группу офицеров на коронацию Вачиравуда, сменившего на престоле скончавшегося Чулалонгкорна.

เรือรบหลวงออโรร่า ปัจจุบันจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ / ในสมัยปฏิวัติ บอลเซวิคได้ยิงปืนใหญ่ที่เรือนี้เพื่อเป็นสัญญาณ
ความคิดเห็นที่ 11 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 00:35:20 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
Российско-тайские дипломатические отношения были, к сожалению, прерваны революцией 1917 года в России и восстановлены лишь накануне Второй мировой войны.
ความคิดเห็นที่ 10 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 00:38:30 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
В годы Второй мировой Тай поддержал Японию и Германию. Король даже встречался с фюрером. Однако в конце войны, когда стало понятно, что японцы продули, тайцы также плавно (как они это умеют) перешли на сторону англичан. В результате никаких санкций на страну не наложили! Уметь надо вовремя свалить…
ความคิดเห็นที่ 9 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 00:40:05 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
-
ความคิดเห็นที่ 8 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 00:52:48 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
-
ความคิดเห็นที่ 7 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 00:53:50 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
-
ความคิดเห็นที่ 6 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 00:54:54 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
-
ความคิดเห็นที่ 5 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 00:55:58 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
-
ความคิดเห็นที่ 4 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 00:57:21 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
-
ความคิดเห็นที่ 3 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 00:58:52 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
-
ความคิดเห็นที่ 2 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 00:59:50 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 
-
ความคิดเห็นที่ 1 : 125.25.144.106 โดย : patt อีเมล์ โพสต์เมื่อ : 07/02/2010 01:01:00 อ่านแล้ว ติดต่อเว็บมาสเตอร์แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
 

 
   Free Photos : by Webmaster Pattaya
รัสเซีย russia
รัสเซีย russia
รัสเซีย russia
รัสเซีย russia
รัสเซีย russia
รัสเซีย russia รัสเซีย russia รัสเซีย russia รัสเซีย russia รัสเซีย russia
รัสเซีย russia
รัสเซีย russia
รัสเซีย russia
รัสเซีย russia
รัสเซีย russia รัสเซีย russia รัสเซีย russia รัสเซีย russia รัสเซีย russia  
   Photo Galleries :
     
๏ปฟ

เธญเธญเธเนเธšเธšเธเธฅเนˆเธญเธ‡ เธญเธญเธเนเธšเธšเธ–เธธเธ‡ เธญเธญเธเนเธšเธšเธšเธฃเธฃเธˆเธธเธ เธฑเธ“เธ‘เนŒ
เธ—เธ™เธฒเธข เธ—เธ™เธฒเธขเธ„เธงเธฒเธก
เธญเธญเธเนเธšเธšเน‚เธฅเน‚เธเน‰ เน‚เธฅเน‚เธเน‰ logo logo design
เธฎเธนเธ›เนเธ•เน‰เธก เธชเธดเธก เธชเธดเธกเธญเธตเธชเธฒเธ™ เธซเธญเน„เธ•เธฃ เธฎเธนเธ›เนเธ•เน‰เธกเธญเธตเธชเธฒเธ™
เธฃเธฑเธšเธ—เธณ SEO, เธฃเธฑเธšเธ—เธณ Seo, seo, google, เธ›เธฑเนˆเธ™เน€เธงเน‡เธš
เธงเธฒเธ”เน€เธชเน‰เธ™ เธˆเธดเธ•เธฃเธเธฃเธฃเธก เธฅเธฒเธขเน„เธ—เธข เธชเธตเธ™เน‰เธณ


Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย Start : August 31, 2010
 
.................เว็บบอร์ดนี้เป็น บอร์ดนำเสนอข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้เน้นการโพสต์ตอบแต่อย่างใด เรามีการเก็บข้อมูลผู้ใช้ เพื่อวิเคราะห์เส้นทางการเข้าถึงบอร์ดนี้
ดูข้อมูล ข้อมูล Log File เพื่อตรวจสอบการเข้าเว็บบอร์ด
ตอบกลับ แสดงความคิดเห็น
น่าสนใจก่อนไปรัสเซีย
- พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 มหาราช
- ค้นหาคำสาปแห่งราชวงศ์โรมานอฟ
- พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2
- ราชวงค์โรมานอฟ
- จักรพรรดินี แคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนรัสเซีย
- ความสัมพันธ์ไทย - รัสเซีย
อยากให้อ่าน
- กรุงมอสโก
- นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- เมืองเขตโกล์เด้นริง
- รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
- เมืองวลาดิเมียร์
- เมืองซากอร์ส
- ตุ๊กตาแม่ลูกดก
ชอบอ่านกันมาก
- สถาปัตยกรรมของรัสเซีย ที่เราควรรู้จัก
- ชิ้นส่วนอวัยวะเพศของรัสปูติน
- แฟเบร์เช่ (Faberge) งานศิลป์ สุดอลังการ
- รายพระนามสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งรัสเซีย
- จักรพรรดินีนาถแคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- Trans-Siberian Railway
- วิหารภายในพระราชวังเครมลิน
เรื่องน่ารู้
- ว้อดก้ารัสเซีย
- เพชรรัสเซีย
- รัสเซียนออร์โทดอกซ์ ที่กรุงเทพฯ
- ดู RT TV online (eng)
- ปีเตอร์ คาร์ล ฟาแบร์เช
- เชชเนีย
- ชาวเกย์ที่รัสเซีย
มิตรภาพสองแผ่นดิน
- สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน
- พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ
- พระพี่นางเสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระเทพ เสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระราชินี เสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าหญิงเสด็จเยือนรัสเซีย

เครือรัฐเอกราช 12 ประเทศ
รัสเซีย russia Russia อาร์เมเนีย (Armenia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อาร์เซอร์ไบจาน (Azerbaijan) พศ. 2536 รัสเซีย russia Russia เบลารุส (Belarus) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia จอร์เจีย (Georgia) พศ. 2536-2551 รัสเซีย russia Russia คาซัคสถาน (Kazakhstan) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia คีร์กิซสถาน (Kyrgyzstan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia มอลโดวา (Moldova) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia รัสเซีย (Russia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia ทาจิกิสถาน (Tajikistan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan) พศ. 2548 รัสเซีย russia Russia ยูเครน (Ukraine) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) พศ. 2534
   
รัสเซีย Russia
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
9809/1 Anankanak Rd., Tambol Kalasin, Amphor Mueng, Kalasin 46000
www.artnana.com